B&B TOOLS: Offentliggörande av Momentum Groups bokslutskommuniké 2016/17

23.05.2017

Med anledning av att styrelsen i B&B TOOLS AB (publ) har beslutat att föreslå att en extra bolagsstämma i B&B TOOLS den 14 juni 2017 fattar beslut om att dela ut aktierna i dotterbolaget Momentum Group AB till aktieägarna i B&B TOOLS, vilket offentliggjorts genom ett pressmeddelande den 22 maj 2017, har Momentum Group upprättat en egen bokslutskommuniké för räkenskapsåret 2016/17. Bokslutskommunikén har upprättats på frivillig basis och offentliggörs för att ge kompletterande finansiell information till aktieägarna.

Den historiska finansiella informationen har upprättats som sammanslagna finansiella rapporter för den rapporterande enheten som utgörs av Momentum Group AB och de enheter som ingår i Momentum Group-koncernen enligt nuvarande struktur. Dessa finansiella rapporter är Momentum Groups första finansiella rapporter som upprättas enligt IFRS, och följaktligen tillämpas IFRS 1, Första gången IFRS tillämpas. För mer information om grunderna för upprättandet samt redovisningsprinciper hänvisas till noterna i bokslutskommunikén.

Ladda ner Momentum Groups bokslutskommuniké 2016/17 från bifogad länk.

Kapitalmarknadsdag den 7 juni 2017

Som ett ytterligare led i processen inför den planerade utdelningen av Momentum Group till aktieägarna i B&B TOOLS inbjuds investerare, analytiker och media till en kapitalmarknadsdag på onsdagen den 7 juni 2017 i Stockholm. Syftet är framförallt att presentera Momentum Group inför en separat notering på Nasdaq Stockholm, men även den kvarvarande verksamheten inom B&B TOOLS efter uppdelningen av koncernen* kommer att presenteras. Presentationen kommer att hållas på svenska.

* I anslutning till uppdelningen av koncernen avser B&B TOOLS att byta namn till Bergman & Beving.

TID:           Onsdag den 7 juni 2017 kl. 08:30-12:00.

PLATS:       GT30 Meetings (konferensrum: Bond), Grev Turegatan 30, Stockholm.

ANMÄLAN: Vänligen anmäl er via e-post till mats.karlqvist@bbtools.com eller på
010-454 77 00 senast den 2 juni 2017 kl. 12:00.

Det går även att följa kapitalmarknadsdagen via webben. Webbsändning och presentationsmaterial kommer att finnas tillgängliga på B&B TOOLS hemsida efter arrangemanget. Länk till webbsändning: https://bbtools.creo.se/170601 .

Stockholm den 23 maj 2017

B&B TOOLS AB (publ)

För ytterligare information kontakta:
Ulf Lilius, VD & Koncernchef, B&B TOOLS AB, telefon 010-454 77 00
Mats Karlqvist, Ansvarig - Investor Relations, B&B TOOLS AB, telefon 070-660 31 32

Informationen lämnades för offentliggörande den 23 maj 2017 kl. 10:35 CET.

Momentum Group Q4 Sv

--
This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: B&B TOOLS via Globenewswire

Förvärv

Förvärv

Vi har medvetet byggt vår organisation kring helt fristående dotterbolag, något vi betecknar som "småskaligt företagande i stor skala".

Läs mer

Förvärv

Om oss

Om oss

Bergman & Beving, grundad 1906, är en svensk börsnoterad bolagsskoncern med lång erfarenhet av att förvärva och utveckla ledande nischföretag med ett...

Läs mer

Om oss

Hållbarhet

Hållbarhet

Hållbar utveckling är en utveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov.

Läs mer

Hållbarhet