B&B TOOLS: Prospekt för Momentum Group offentliggjort

05.06.2017

Styrelsen i B&B TOOLS AB (publ) föreslog den 22 maj 2017 att aktierna i dotterbolaget Momentum Group AB (publ) delas ut till B&B TOOLS aktieägare och att Momentum Groups aktier av serie B noteras på Nasdaq Stockholm. Extra bolagsstämma i B&B TOOLS AB för att fatta beslut om utdelningen kommer att hållas den 14 juni 2017 och första dag för handel i Momentum Groups aktie av serie B på Nasdaq Stockholm förväntas bli den 21 juni 2017.

Med anledning av den planerade noteringen av Momentum Groups aktier av serie B på Nasdaq Stockholm har Momentum Group upprättat ett prospekt. Prospektet har nu godkänts och registrerats av Finansinspektionen. Prospektet finns tillgängligt på Momentum Groups hemsida, www.momentum.group, samt på Handelsbankens hemsida, www.handelsbanken.se/investeringserbjudande.

Stockholm den 5 juni 2017

B&B TOOLS AB (publ)

För ytterligare information kontakta:
Mats Karlqvist, Ansvarig - Investor Relations, B&B TOOLS AB, telefon 070-660 31 32

Informationen lämnades för offentliggörande den 5 juni 2017 kl. 14:00 CET.

BB TOOLS PR - Prospekt för Momentum Group offentliggjort Sv

--
This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: B&B TOOLS via Globenewswire

Förvärv

Förvärv

Vi har medvetet byggt vår organisation kring helt fristående dotterbolag, något vi betecknar som "småskaligt företagande i stor skala".

Läs mer

Förvärv

Om oss

Om oss

Bergman & Beving, grundad 1906, är en svensk börsnoterad bolagsskoncern med lång erfarenhet av att förvärva och utveckla ledande nischföretag med ett...

Läs mer

Om oss

Hållbarhet

Hållbarhet

Hållbar utveckling är en utveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov.

Läs mer

Hållbarhet