Bergman & Beving AB: Aktierelaterat incitamentsprogram

23.09.2019

Pressrelease

Aktierelaterat incitamentsprogram

Det av årsstämman 2019 beslutade aktierelaterade incitamentsprogrammet som omfattar cirka 20 ledningspersoner om maximalt 270 000 köpoptioner på återköpta aktier av serie B har fulltecknats.

Köpoptionerna kommer att överlåtas till ett pris av 5,98 SEK per köpoption vilket motsvarar marknadsvärde enligt en extern oberoende värdering utförd i enlighet med Black-Scholes-modellen. Lösenkursen för köpoptionerna uppgår till 107,50 SEK motsvarande 120 procent av den genomsnittliga aktiekursen under mätperioden 27 augusti - 9 september 2019. Varje köpoption berättigar till förvärv av en återköpt aktie av serie B under perioden från och med den 12 september 2022 till och med den 9 juni 2023.

Stockholm den 23 september 2019


Bergman & Beving AB (publ)


För ytterligare information kontakta:

Peter Schön, CFO, telefon 070-339 89 99


Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 september 2019 kl. 14:00 CET.

Bergman & Beving äger och förädlar bolag som utvecklar och marknadsför starka varumärken till professionella användare inom industri och bygg - främst i Norden, Baltikum och Polen. Bergman & Beving ska vara den plats där framgångsrika produktbolag kan ta nästa steg och bli ledande varumärken inom sina kategorier. Koncernen har i dag 17 varumärken, ca 1000 anställda och en omsättning på ca 3,9 miljarder kronor. Bergman & Beving är noterat på Nasdaq Stockholm. Läs mer på hemsidan: www.bergmanbeving.com.

Bilaga

Förvärv

Förvärv

Vi har medvetet byggt vår organisation kring helt fristående dotterbolag, något vi betecknar som "småskaligt företagande i stor skala".

Läs mer

Förvärv

Om oss

Om oss

Bergman & Beving, grundad 1906, är en svensk börsnoterad bolagsskoncern med lång erfarenhet av att förvärva och utveckla ledande nischföretag med ett...

Läs mer

Om oss

Hållbarhet

Hållbarhet

Hållbar utveckling är en utveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov.

Läs mer

Hållbarhet