Bergman & Beving AB: Årsredovisning 2018/2019 offentliggjord

10.07.2019

Pressrelease

Bergman & Beving AB: Årsredovisning 2018/2019 offentliggjord

Begman & Bevings årsredovisning för räkenskapsåret 1 april 2018 - 31 mars 2019 har idag publicerats på bolagets hemsida där den kan laddas ner som PDF-version.

Stockholm den 10 juli 2019

Begman & Beving AB (publ)För ytterligare information kontakta:

Peter Schön, CFO, telefon 070-339 89 99


Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 10 juli 2019 kl. 8:00 CET.


Bergman & Beving äger och förädlar bolag som utvecklar och marknadsför starka varumärken till professionella användare inom industri och bygg - främst i Norden, Baltikum och Polen. Bergman & Beving ska vara den plats där framgångsrika produktbolag kan ta nästa steg och bli ledande varumärken inom sina kategorier. Koncernen har i dag 17 varumärken, ca 1000 anställda och en omsättning på ca 3,9 miljarder kronor. Bergman & Beving är noterat på Nasdaq Stockholm. Läs mer på hemsidan: www.bergmanbeving.com.

Bilaga

Förvärv

Förvärv

Vi har medvetet byggt vår organisation kring helt fristående dotterbolag, något vi betecknar som "småskaligt företagande i stor skala".

Läs mer

Förvärv

Om oss

Om oss

Bergman & Beving, grundad 1906, är en svensk börsnoterad bolagsskoncern med lång erfarenhet av att förvärva och utveckla ledande nischföretag med ett...

Läs mer

Om oss

Hållbarhet

Hållbarhet

Hållbar utveckling är en utveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov.

Läs mer

Hållbarhet