Bergman & Beving AB: Återköp av egna aktier

31.10.2019

Pressrelease

Bergman & Beving AB återköp av egna aktier

I enlighet med bemyndigandet från årsstämman den 26 augusti 2019 har Bergman & Beving AB idag återköpt 200 000 B-aktier till en genomsnittskurs om 84,25 kr.

Bergman & Beving AB:s totala innehav av egna aktier efter återköpet uppgår till 689 677 B-aktier.

Det totala antalet aktier i Bergman & Beving AB, inklusive de av bolaget ägda aktierna, uppgår till 27 436 416 st, och antalet utestående aktier uppgår till 26 746 739.

Stockholm den 31 oktober 2019


Bergman & Beving AB (publ)


För ytterligare information kontakta:

Peter Schön, CFO, telefon 070-339 89 99


Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 31 oktober 2019 kl. 16:00 CET.


Bergman & Beving äger och förädlar bolag som utvecklar och marknadsför starka varumärken till professionella användare inom industri och bygg - främst i Norden, Baltikum och Polen. Bergman & Beving ska vara den plats där framgångsrika produktbolag kan ta nästa steg och bli ledande varumärken inom sina kategorier. Koncernen har i dag runt 17 varumärken, ca 1000 anställda och en omsättning på ca 3,9 miljarder kronor. Bergman & Beving är noterat på Nasdaq Stockholm. Läs mer på hemsidan: www.bergmanbeving.com.

Bilaga

Förvärv

Förvärv

Vi har medvetet byggt vår organisation kring helt fristående dotterbolag, något vi betecknar som "småskaligt företagande i stor skala".

Läs mer

Förvärv

Om oss

Om oss

Bergman & Beving, grundad 1906, är en svensk börsnoterad bolagsskoncern med lång erfarenhet av att förvärva och utveckla ledande nischföretag med ett...

Läs mer

Om oss

Hållbarhet

Hållbarhet

Hållbar utveckling är en utveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov.

Läs mer

Hållbarhet