Bergman & Beving AB: återköp av egna aktier

27.11.2017

Pressrelease

Bergman & Beving AB återköp av egna aktier

Bergman & Beving AB har den 27 november 2017 återköpt 265 000 B-aktier till en genomsnittskurs om 89,50 kr.

Bergman & Beving AB:s totala innehav av egna aktier efter återköpet uppgår till 1 040 706 B-aktier.

Det totala antalet aktier i Bergman & Beving AB uppgår till 28 436 416 och antalet utestående aktier uppgår till 27 395 710.

Stockholm den 27 november 2017

Bergman & Beving AB (publ)

För ytterligare information kontakta:

Peter Schön, CFO, telefon 070-339 89 99

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 27 november 2017 kl. 17:00 CET.

Bergman & Beving äger och förädlar bolag som utvecklar och marknadsför starka varumärken till professionella användare inom industri och bygg - främst i Norden, Baltikum och Polen. Bergman & Beving ska vara den plats där framgångsrika produktbolag kan ta nästa steg och bli ledande varumärken inom sina kategorier. Koncernen har i dag 15 varumärken, ca 1000 anställda och en omsättning på ca 3,8 miljarder kronor. Bergman & Beving är noterat på Nasdaq Stockholm. Läs mer på hemsidan: www.bergmanbeving.com.

20171127_Bergman_Beving_pressrelease_aktier_sve

--
This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Bergman & Beving AB via Globenewswire

Förvärv

Förvärv

Vi har medvetet byggt vår organisation kring helt fristående dotterbolag, något vi betecknar som "småskaligt företagande i stor skala".

Läs mer

Förvärv

Om oss

Om oss

Bergman & Beving, grundad 1906, är en svensk börsnoterad bolagsskoncern med lång erfarenhet av att förvärva och utveckla ledande nischföretag med ett...

Läs mer

Om oss

Hållbarhet

Hållbarhet

Hållbar utveckling är en utveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov.

Läs mer

Hållbarhet