Bergman & Beving AB: Bergman & Beving förvärvar Abtech

01.04.2021

Pressmeddelande

Bergman & Beving förvärvar Abtech

Workplace Safety, en division inom Bergman & Beving, har idag förvärvat samtliga aktier i den brittiska bolagsgruppen Abtech bestående av Abtech Safety Ltd, Outreach Organisation Ltd och Outreach Rescue Medic Skills Ltd.

Abtech är en ledande leverantör av personlig fallskydds- och räddningsutrustning i Storbritannien som även tillhandahåller avancerade utbildningar riktade till både industriella användare och räddningspersonal. Abtech grundades 1991 och har sitt säte i Flintshire, UK. Bolagsgruppen omsätter cirka 3,7 MGBP per år med god lönsamhet.

"Abtechs starka position i Storbritannien och djupa produktkunskap och långa erfarenhet inom säkert arbete på hög höjd, i trånga utrymmen, liksom i och runt vatten, kompletterar väl verksamheten inom Cresto Group”, säger Fredrik Valentin, divisionschef Workplace Safety.

”Vi ser mycket fram emot att få komma in i Bergman & Beving och Cresto Group, och tillsammans driva utveckling inom säkert höghöjdsarbete och räddning”, säger majoritetssäljaren Ian Jones. ”Abtechs verksamhet och kultur passar bra med Bergman & Bevings affärsmodell där entreprenörsledda bolag kan fortsätta utvecklas med aktivt stöd från en stark ägare.”

Tillträde sker omgående och förvärvet bedöms ha en marginellt positiv påverkan på Bergman & Bevings resultat per aktie under innevarande räkenskapsår.

Stockholm den 1 april 2021

Bergman & Beving AB (publ)

För ytterligare information kontakta:
Pontus Boman, VD och koncernchef, telefon 010–454 77 00
Peter Schön, CFO, telefon 070–339 89 99

Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 1 april 2021 kl. 12:00 CET.

Bergman & Beving äger och förädlar bolag som utvecklar och marknadsför starka varumärken till professionella användare inom industri och bygg - främst i Norden, Baltikum och Polen. Bergman & Beving ska vara den plats där framgångsrika produktbolag kan ta nästa steg och bli ledande varumärken inom sina kategorier. Koncernen har idag cirka 20 varumärken, cirka 1 000 anställda och en omsättning på cirka 4 miljarder kronor. Bergman & Beving är noterat på Nasdaq Stockholm. Läs mer på hemsidan: www.bergmanbeving.com.


Förvärv

Förvärv

Vi har medvetet byggt vår organisation kring helt fristående dotterbolag, något vi betecknar som "småskaligt företagande i stor skala".

Läs mer

Förvärv

Om oss

Om oss

Bergman & Beving, grundad 1906, är en svensk börsnoterad bolagsskoncern med lång erfarenhet av att förvärva och utveckla ledande nischföretag med ett...

Läs mer

Om oss

Hållbarhet

Hållbarhet

Hållbar utveckling är en utveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov.

Läs mer

Hållbarhet