Bergman & Beving AB: Bergman & Beving förvärvar Germ

01.02.2021

Pressmeddelande

Bergman & Beving förvärvar Germ

Tools & Consumables, en division inom Bergman & Beving, har idag förvärvat samtliga aktier i Germ AB. Germ utvecklar och tillverkar utrustning för professionell och miljöanpassad hantering av smörjmedel och vätskor. Bolaget erbjuder även produkter för olje-, fett- och kemikaliehantering till verkstäder och industrikunder. Germ omsätter cirka 35 MSEK per år med god lönsamhet. Verksamheten ligger i Vännäsby där bolaget har 11 anställda.

"Germ är en värdeskapande och innovativ aktör med fokus på miljöanpassad hantering av farliga ämnen, vilket vi tror kommer bli än viktigare framgent", säger Oscar Fredell, divisionschef Tools & Consumables. ”De tidigare ägarna Tommy Åström och Martin Ohlsson kommer fortsätta att driva bolaget i en tillväxtresa framöver.”

”Vi ser mycket fram emot att bli en del av Bergman & Beving som är en strategisk och långsiktig ägare. Tillsammans kan vi vidareutveckla och fortsätta bolagets framgångsrika resa”, säger säljarna Tommy Åström och Martin Ohlsson.

Tillträde sker omgående och förvärvet bedöms ha en marginellt positiv påverkan på Bergman & Bevings resultat per aktie under innevarande räkenskapsår.

Stockholm den 1 februari 2021

Bergman & Beving AB (publ)

För ytterligare information kontakta:
Pontus Boman, VD och koncernchef, telefon 010-454 77 00
Peter Schön, CFO, telefon 070-339 89 99

Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 1 februari 2021 kl. 13:00 CET.

Bergman & Beving äger och förädlar bolag som utvecklar och marknadsför starka varumärken till professionella användare inom industri och bygg - främst i Norden, Baltikum och Polen. Bergman & Beving ska vara den plats där framgångsrika produktbolag kan ta nästa steg och bli ledande varumärken inom sina kategorier. Koncernen har idag cirka 20 varumärken, cirka 1000 anställda och en omsättning på cirka 4 miljarder kronor. Bergman & Beving är noterat på Nasdaq Stockholm. Läs mer på hemsidan: www.bergmanbeving.com.

 


Förvärv

Förvärv

Vi har medvetet byggt vår organisation kring helt fristående dotterbolag, något vi betecknar som "småskaligt företagande i stor skala".

Läs mer

Förvärv

Om oss

Om oss

Bergman & Beving, grundad 1906, är en svensk börsnoterad bolagsskoncern med lång erfarenhet av att förvärva och utveckla ledande nischföretag med ett...

Läs mer

Om oss

Hållbarhet

Hållbarhet

Hållbar utveckling är en utveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov.

Läs mer

Hållbarhet