Bergman & Beving AB: Bergman & Beving förvärvar Systemtext

30.09.2019

Pressmeddelande

Bergman & Beving förvärvar Systemtext

Workplace Safety, en division inom Bergman & Beving, har idag tecknat avtal om förvärv av samtliga aktier i Systemtextgruppen AB.

Systemtext utvecklar, designar och tillverkar arbetsmiljö- och tillgänglighetsskyltar av högsta kvalitet, med de internationellt patenterade färgefterlysande Supernova®-skyltarna som innovativ spjutspets. Systemtext är ledare inom skyltning för hälsa, miljö och säkerhet på arbetsplatser och produkterna säljs och marknadsförs via ett stort nätverk av kunniga återförsäljare i Norden. Bolaget omsätter cirka 40 MSEK per år, och har 19 anställda.

"Systemtext är ett ledande varumärke med högt anseende och en mycket stark ställning på framför allt den svenska marknaden", säger Pontus Boman, VD och koncernchef för Bergman & Beving. ”Vi avser att vidareutveckla bolaget och dess produkter på både nya och befintliga marknader.”

Tillträde sker omgående och förvärvet bedöms ha en marginellt positiv påverkan på Bergman & Bevings resultat per aktie under innevarande räkenskapsår.

Stockholm den 30 september 2019


Bergman & Beving AB (publ)


För ytterligare information kontakta:

Pontus Boman, VD & Koncernchef, telefon 010-454 77 00

Peter Schön, CFO, telefon 070-339 89 99


Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 30 september 2019 kl. 12:30 CET.


Bergman & Beving äger och förädlar bolag som utvecklar och marknadsför starka varumärken till professionella användare inom industri och bygg - främst i Norden, Baltikum och Polen. Bergman & Beving ska vara den plats där framgångsrika produktbolag kan ta nästa steg och bli ledande varumärken inom sina kategorier. Koncernen har i dag runt 17 varumärken, ca 1000 anställda och en omsättning på ca 3,9 miljarder kronor. Bergman & Beving är noterat på Nasdaq Stockholm. Läs mer på hemsidan: www.bergmanbeving.com.

Bilaga

Förvärv

Förvärv

Vi har medvetet byggt vår organisation kring helt fristående dotterbolag, något vi betecknar som "småskaligt företagande i stor skala".

Läs mer

Förvärv

Om oss

Om oss

Bergman & Beving, grundad 1906, är en svensk börsnoterad bolagsskoncern med lång erfarenhet av att förvärva och utveckla ledande nischföretag med ett...

Läs mer

Om oss

Hållbarhet

Hållbarhet

Hållbar utveckling är en utveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov.

Läs mer

Hållbarhet