Bergman & Beving AB: Bergman & Bevings årsstämma - Särskilda åtgärder med anledning av coronaviruset (Covid-19)

17.07.2020

Pressmeddelande

Bergman & Bevings årsstämma - Särskilda åtgärder med anledning av coronaviruset (Covid-19)

Bergman & Beving värnar om aktieägarnas hälsa och strävar efter att på bästa möjliga sätt bidra i arbetet med att begränsa spridningen av det nya coronaviruset. Som en del i detta kommer Bergman & Beving att iaktta vid var tid gällande restriktioner och myndighetsrekommendationer.

Med anledning av ovan har Bergman & Beving beslutat att vidta följande försiktighetsåtgärder i samband med årsstämman den 26 augusti 2020:

  • Poströstning och digital poströstning med BankID erbjuds med stöd av den nya undantagslagen för stämmor.
  • Ingen dryck eller förtäring kommer att serveras.
  • Sedvanliga anföranden kommer att minimeras.
  • Vissa begränsningar kommer att införas vad gäller antalet närvarande icke aktieägare.

Aktieägarna uppmanas att följa myndigheternas rekommendationer och ta ansvar för att förhindra smittspridning samt att utnyttja möjligheten att poströsta eller att delta via ombud istället för att närvara fysiskt. Aktieägare som tillhör en riskgrupp bör inte delta på årsstämman. Om antalet aktieägare som avser delta fysiskt på årsstämman skulle överstiga vad som föreskrivs eller rekommenderas av relevanta myndigheter eller om styrelsen annars bedömer att årsstämman inte kan genomföras på ett tillräckligt säkert sätt kan årsstämman komma att ställas in med mycket kort varsel.

Ytterligare instruktioner kring anmälan via fullmakter alternativt poströstning kommer att finnas tillgängliga på Bergman & Bevings hemsida www.bergmanbeving.com i god tid innan årsstämman.

Stockholm i juli 2020


Bergman & Beving AB (publ)


För ytterligare information kontakta:
Pontus Boman, VD och koncernchef, telefon 010-454 77 00
Peter Schön, CFO, telefon 070-339 89 99


Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 17 juli 2020 kl. 10:00 CET.


Bergman & Beving äger och förädlar bolag som utvecklar och marknadsför starka varumärken till professionella användare inom industri och bygg – främst i Norden, Baltikum och Polen. Bergman & Beving ska vara den plats där framgångsrika produktbolag kan ta nästa steg och bli ledande varumärken inom sina kategorier. Koncernen har idag runt 20 varumärken, cirka 1000 anställda och en omsättning på cirka 4 miljarder kronor. Bergman & Beving är noterat på Nasdaq Stockholm. Läs mer på hemsidan: www.bergmanbeving.com.


Förvärv

Förvärv

Vi har medvetet byggt vår organisation kring helt fristående dotterbolag, något vi betecknar som "småskaligt företagande i stor skala".

Läs mer

Förvärv

Om oss

Om oss

Bergman & Beving, grundad 1906, är en svensk börsnoterad bolagsskoncern med lång erfarenhet av att förvärva och utveckla ledande nischföretag med ett...

Läs mer

Om oss

Hållbarhet

Hållbarhet

Hållbar utveckling är en utveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov.

Läs mer

Hållbarhet