Bergman & Beving AB: Bergman & Bevings valberedning kommer att föreslå Jörgen Wigh till ny styrelseordförande vid årsstämman 2019

07.05.2019

Pressmeddelande

Bergman & Bevings valberedning kommer att föreslå Jörgen Wigh till ny styrelseordförande vid årsstämman 2019

Inför årsstämman i Bergman & Beving AB (publ) den 26 augusti 2019 har nuvarande styrelseordförande Johan Sjö avböjt omval. Med anledning av detta har valberedningen i Bergman & Beving beslutat föreslå Jörgen Wigh till ny styrelseordförande vid årsstämman.

Jörgen Wigh är idag bland annat VD för Lagercrantz AB (publ) och styrelseledamot i Lagercrantz styrelse. Jörgen Wigh har tidigare erfarenhet som Vice VD i Bergman & Beving, grundare av PriceGain, Managementkonsult på McKinsey & Co samt Investment Manager på Spira Invest.

Valberedningen fortsätter sitt arbete inför Bergman & Beving ABs årsstämma och återkommer med sitt kompletta förslag till styrelse i kallelsen inför stämman.

Stockholm den 7 maj 2019

Bergman & Beving AB (publ)

För ytterligare information kontakta:

Peter Schön, valberedningens sekreterare 070-339 89 99

Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 07 maj 2019 kl. 8:00 CET.      

Bergman & Beving äger och förädlar bolag som utvecklar och marknadsför starka varumärken till professionella användare inom industri och bygg - främst i Norden, Baltikum och Polen. Bergman & Beving ska vara den plats där framgångsrika produktbolag kan ta nästa steg och bli ledande varumärken inom sina kategorier. Koncernen har i dag 15 varumärken, ca 1000 anställda och en omsättning på ca 3,8 miljarder kronor. Bergman & Beving är noterat på Nasdaq Stockholm. Läs mer på hemsidan: www.bergmanbeving.com.

Bilaga

Förvärv

Förvärv

Vi har medvetet byggt vår organisation kring helt fristående dotterbolag, något vi betecknar som "småskaligt företagande i stor skala".

Läs mer

Förvärv

Om oss

Om oss

Bergman & Beving, grundad 1906, är en svensk börsnoterad bolagsskoncern med lång erfarenhet av att förvärva och utveckla ledande nischföretag med ett...

Läs mer

Om oss

Hållbarhet

Hållbarhet

Hållbar utveckling är en utveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov.

Läs mer

Hållbarhet