Bergman & Beving AB: Förändring i Bergman & Beving ABs valberedning

06.03.2020

Pressmeddelande


Förändring i Bergman & Beving ABs valberedning

Då SEB Fonders aktieinnehav har minskat sedan nomineringen till valberedningen, har Per Trygg ställt sin plats till förfogande.

I enlighet med valberedningens instruktioner har Lannebo fonder erbjudits att utse en ny ledamot till valberedningen. Ny ledamot blir Johan Lannebo.

Det innebär att valberedningen består av styrelseordförande Jörgen Wigh, Anders Börjesson, Henrik Hedelius, Caroline Sjösten (utsedd av Swedbank Robur fonder) samt Johan Lannebo (utsedd av Lannebo Fonder). Information om hur valberedningen kontaktas finns på Bergman & Bevings hemsida.Stockholm den 6 mars 2020


Bergman & Beving AB (publ)


För ytterligare information kontakta:

Peter Schön, CFO, telefon 070-339 89 99


Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 6 mars 2020 kl. 14:00 CET.


Bergman & Beving äger och förädlar bolag som utvecklar och marknadsför starka varumärken till professionella användare inom industri och bygg - främst i Norden, Baltikum och Polen. Bergman & Beving ska vara den plats där framgångsrika produktbolag kan ta nästa steg och bli ledande varumärken inom sina kategorier. Koncernen har i dag runt 20 varumärken, ca 1000 anställda och en omsättning på ca 4 miljarder kronor. Bergman & Beving är noterat på Nasdaq Stockholm. Läs mer på hemsidan: www.bergmanbeving.com.

Förvärv

Förvärv

Vi har medvetet byggt vår organisation kring helt fristående dotterbolag, något vi betecknar som "småskaligt företagande i stor skala".

Läs mer

Förvärv

Om oss

Om oss

Bergman & Beving, grundad 1906, är en svensk börsnoterad bolagsskoncern med lång erfarenhet av att förvärva och utveckla ledande nischföretag med ett...

Läs mer

Om oss

Hållbarhet

Hållbarhet

Hållbar utveckling är en utveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov.

Läs mer

Hållbarhet