Bergman & Beving AB: Indragning av återköpta aktier

28.09.2018

Pressrelease

Bergman & Beving AB: Indragning av återköpta aktier

Vid den ordinarie bolagsstämman i Bergman & Beving AB den 23 augusti 2018 beslutades om indragning av 1 000 000 återköpta B-aktier. Indragningen är nu registrerad hos Bolagsverket, varefter det totala antalet aktier i Bergman & Beving AB uppgår till 27 436 416 fördelat på 1 062 436 A-aktier och 26 373 980 B-aktier. Bergman & Beving ABs innehav av återköpta aktier uppgår efter indragningen till 426 706 B-aktier, vilket motsvarar 1,6 procent av totalt antal aktier och 1,2 procent av totalt antal röster i Bergman & Beving AB. Efter indragningen uppgår aktiekapitalet i Bergman & Beving AB till cirka 57 MSEK.

Stockholm den 28 september 2018

BERGMAN & BEVING AB (publ)

För ytterligare information kontakta:

Peter Schön, CFO, telefon 070-339 89 99

Denna information är sådan information som Bergman & Beving AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 28 september 2018 kl. 14.00 CET.

Bergman & Beving äger och förädlar bolag som utvecklar och marknadsför starka varumärken till professionella användare inom industri och bygg - främst i Norden, Baltikum och Polen. Bergman & Beving ska vara den plats där framgångsrika produktbolag kan ta nästa steg och bli ledande varumärken inom sina kategorier. Koncernen har i dag 15 varumärken, ca 1000 anställda och en omsättning på ca 3,8 miljarder kronor. Bergman & Beving är noterat på Nasdaq Stockholm. Läs mer på hemsidan: www.bergmanbeving.com.

20180928_Bergman_Beving_pressrelease_sve

--
This announcement is distributed by West Corporation on behalf of West Corporation clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Bergman & Beving AB via Globenewswire

Förvärv

Förvärv

Vi har medvetet byggt vår organisation kring helt fristående dotterbolag, något vi betecknar som "småskaligt företagande i stor skala".

Läs mer

Förvärv

Om oss

Om oss

Bergman & Beving, grundad 1906, är en svensk börsnoterad bolagsskoncern med lång erfarenhet av att förvärva och utveckla ledande nischföretag med ett...

Läs mer

Om oss

Hållbarhet

Hållbarhet

Hållbar utveckling är en utveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov.

Läs mer

Hållbarhet