Bergman & Beving AB: Johan Sjö föreslås till ny styrelseordförande i Bergman & Beving AB

26.04.2018

Pressmeddelande

Johan Sjö föreslås till ny styrelseordförande i Bergman & Beving AB

Bergman & Bevings valberedning föreslår Johan Sjö till ny styrelseordförande i Bergman & Beving. Johan Sjö är sedan tidigare styrelseledamot i Bergman & Bevings styrelse. Johan Sjö är dessutom avgående Verkställande direktör och koncernchef för Addtech AB, styrelseledamot i Addtech AB samt ordförande i Addlife AB och OptiGroup AB.

Bergman & Bevings nuvarande styrelseordförande Anders Börjesson har meddelat att han endast står till förfogande för omval till ordinarie styrelseledamot.

Valberedningen föreslår omval av samtliga styrelseledamöter: Anders Börjesson, Roger Bergqvist, Henrik Hedelius, Malin Nordesjö, Johan Sjö och Louise Undén. Nyval enligt ovan av Johan Sjö som styrelseordförande.

Valberedningens övriga förslag kommer att offentliggöras i samband med kallelsen till årsstämman 2018.

I Bergman & Bevings valberedning inför årsstämman 2018 ingår Anders Börjesson, Tom Hedelius, Marianne Flink utsedd av Swedbank Robur fonder, Per Trygg utsedd av SEB Fonder samt Stefan Nilsson utsedd av Handelsbankens Pensionskassa och Pensionsstiftelse.

Stockholm den 26 april 2018

Bergman & Beving AB (publ)

För ytterligare information kontakta:

Peter Schön, CFO, telefon 070-339 89 99

Informationen i denna rapport är sådan som Bergman & Beving AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EUs marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande 26 april 2018 kl. 21:15 CET.

Bergman & Beving äger och förädlar bolag som utvecklar och marknadsför starka varumärken till professionella användare inom industri och bygg - främst i Norden, Baltikum och Polen. Bergman & Beving ska vara den plats där framgångsrika produktbolag kan ta nästa steg och bli ledande varumärken inom sina kategorier. Koncernen har i dag 15 varumärken, ca 1000 anställda och en omsättning på ca 3,8 miljarder kronor. Bergman & Beving är noterat på Nasdaq Stockholm. Läs mer på hemsidan: www.bergmanbeving.com.

20180426_Bergman_Beving_pressrelease

--
This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Bergman & Beving AB via Globenewswire

Förvärv

Förvärv

Vi har medvetet byggt vår organisation kring helt fristående dotterbolag, något vi betecknar som "småskaligt företagande i stor skala".

Läs mer

Förvärv

Om oss

Om oss

Bergman & Beving, grundad 1906, är en svensk börsnoterad bolagsskoncern med lång erfarenhet av att förvärva och utveckla ledande nischföretag med ett...

Läs mer

Om oss

Hållbarhet

Hållbarhet

Hållbar utveckling är en utveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov.

Läs mer

Hållbarhet