Bergman & Beving AB: Omstämpling av A-aktier

29.09.2017

Omstämpling av A-aktier

Under september månad har Bergman & Beving AB på begäran av aktieägare genomfört omstämpling av 1 344 A-aktier till motsvarande antal B-aktier i bolaget.

Efter omstämplingen uppgår antalet A-aktier till 1 062 436 st och antalet B-aktier till 27 373 980 st. Antal aktier och röster i Bergman & Beving AB framgår av följande tabell:

Antal A-aktier Antal B-aktier Antal röster Antal aktier
Före omstämpling 1 063 780 27 372 636 38 010 436 28 436 416
Efter omstämpling 1 062 436 27 373 980 37 998 340 28 436 416

Stockholm den 29 september 2017

Bergman & Beving AB (publ)

För ytterligare information kontakta:

Peter Schön, CFO, telefon 070-339 89 99

Informationen är sådan som Bergman & Beving AB ska offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 29 september 2017, kl. 14:00 CET.

Bergman & Beving äger och förädlar bolag som utvecklar och marknadsför starka varumärken till professionella användare inom industri och bygg - främst i Norden, Baltikum och Polen. Bergman & Beving ska vara den plats där framgångsrika produktbolag kan ta nästa steg och bli ledande varumärken inom sina kategorier. Koncernen har i dag 15 varumärken, ca 1000 anställda och en omsättning på ca 3,8 miljarder kronor. Bergman & Beving är noterat på Nasdaq Stockholm. Läs mer på hemsidan: www.bergmanbeving.com.

20170929_Bergman_Beving_pressrelease_sve

--
This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Bergman & Beving AB via Globenewswire

Förvärv

Förvärv

Vi har medvetet byggt vår organisation kring helt fristående dotterbolag, något vi betecknar som "småskaligt företagande i stor skala".

Läs mer

Förvärv

Om oss

Om oss

Bergman & Beving, grundad 1906, är en svensk börsnoterad bolagsskoncern med lång erfarenhet av att förvärva och utveckla ledande nischföretag med ett...

Läs mer

Om oss

Hållbarhet

Hållbarhet

Hållbar utveckling är en utveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov.

Läs mer

Hållbarhet