Bergman & Beving AB: Styrelseförändring i Bergman & Beving AB

13.11.2020

Pressmeddelande


Styrelseförändring i Bergman & Beving AB

Alexander Wennergren Helm har meddelat styrelsen i Bergman & Beving AB att han på grund av ny tidskrävande tjänst lämnar sitt uppdrag som styrelseledamot. Alexander Wennergren Helm har varit styrelseledamot sedan 2019.

– Alexander har varit en mycket uppskattad ledamot av Bergman & Bevings styrelse och vi har största respekt för hans beslut. Vi vill passa på att tacka honom för hans bidrag till Bergman & Bevings styrelsearbete och valberedningen kommer att se över styrelsens sammansättning inför nästkommande årsstämma, säger Jörgen Wigh, styrelseordförande i Bergman & Beving AB.


Stockholm den 13 november 2020

Bergman & Beving AB (publ)


För ytterligare information kontakta:
Pontus Boman, VD och koncernchef, telefon 010-454 77 00
Peter Schön, CFO, telefon 070-339 89 99


Denna information är sådan information som Bergman & Beving AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 13 november 2020 kl. 19:15 CET.


Bergman & Beving äger och förädlar bolag som utvecklar och marknadsför starka varumärken till professionella användare inom industri och bygg - främst i Norden, Baltikum och Polen. Bergman & Beving ska vara den plats där framgångsrika produktbolag kan ta nästa steg och bli ledande varumärken inom sina kategorier. Koncernen har i dag cirka 20 varumärken, cirka 1000 anställda och en omsättning på cirka 4 miljarder kronor. Bergman & Beving är noterat på Nasdaq Stockholm.
Läs mer på hemsidan: www.bergmanbeving.com.


Förvärv

Förvärv

Vi har medvetet byggt vår organisation kring helt fristående dotterbolag, något vi betecknar som "småskaligt företagande i stor skala".

Läs mer

Förvärv

Om oss

Om oss

Bergman & Beving, grundad 1906, är en svensk börsnoterad bolagsskoncern med lång erfarenhet av att förvärva och utveckla ledande nischföretag med ett...

Läs mer

Om oss

Hållbarhet

Hållbarhet

Hållbar utveckling är en utveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov.

Läs mer

Hållbarhet