Bergman & Beving AB: Uppdatering med anledning av Covid-19 pandemin

08.04.2020

Pressmeddelande

Uppdatering med anledning av Covid-19 pandemin

Under de senaste veckorna har Covid-19 pandemin påverkat Bergman & Bevings verksamhet på olika sätt, framförallt med varierande efterfrågan för bolagen. Efterfrågan från byggrelaterade kunder har varit relativt stabil medan efterfrågan från industrirelaterade kunder har försvagats betydligt. Efterfrågan på personlig skyddsutrustning har samtidigt varit mycket hög. Några av bolagen inom divisionen Workplace Safety har assisterat myndigheter med både anskaffning och tillfälliga leveranser av personlig skyddsutrustning för att på bästa sätt möta behoven i samhället.

Koncernens resultat för det fjärde kvartalet är ännu ej färdigställt men bedömningen är att både resultat och kassaflöde från den löpande verksamheten kommer att vara i linje med föregående års nivå.

För att mildra effekterna av vikande efterfrågan på kort sikt har ett antal av koncernens bolag genomfört permitteringar och det sedan tidigare pågående åtgärdsprogrammet har utökats ytterligare. Koncernens decentraliserade affärsmodell innebär att respektive bolag förbereder åtgärder anpassade för sina respektive verksamheter. Åtgärderna beslutas och implementeras successivt i varje bolag beroende på hur marknadsläget och situationen förändras. Bergman & Bevings ledning har meddelat att de tills vidare kommer att avstå 15 procent av sina löner.

Koncernens finansiella ställning är fortsatt stark och vi har god finansiell beredskap för hantering av både utmaningar och möjligheter.


Stockholm den 8 april 2020


Bergman & Beving AB (publ)


För ytterligare information kontakta:

Pontus Boman, VD & Koncernchef, telefon 010-454 77 00

Peter Schön, CFO, telefon 070-339 89 99


Denna information är sådan information som Bergman & Beving AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 8 april 2020 kl. 8:30 CET.Bergman & Beving äger och förädlar bolag som utvecklar och marknadsför starka varumärken till professionella användare inom industri och bygg - främst i Norden, Baltikum och Polen. Bergman & Beving ska vara den plats där framgångsrika produktbolag kan ta nästa steg och bli ledande varumärken inom sina kategorier. Koncernen har i dag runt 20 varumärken, ca 1000 anställda och en omsättning på ca 4 miljarder kronor. Bergman & Beving är noterat på Nasdaq Stockholm. Läs mer på hemsidan: www.bergmanbeving.com.

Förvärv

Förvärv

Vi har medvetet byggt vår organisation kring helt fristående dotterbolag, något vi betecknar som "småskaligt företagande i stor skala".

Läs mer

Förvärv

Om oss

Om oss

Bergman & Beving, grundad 1906, är en svensk börsnoterad bolagsskoncern med lång erfarenhet av att förvärva och utveckla ledande nischföretag med ett...

Läs mer

Om oss

Hållbarhet

Hållbarhet

Hållbar utveckling är en utveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov.

Läs mer

Hållbarhet