Bergman & Beving AB: Valberedningens förslag till styrelse i Bergman & Beving

11.06.2019

Pressmeddelande

Valberedningens förslag till styrelse i Bergman & Beving

Inför årsstämman i Bergman & Beving AB (publ) den 26 augusti 2019 har valberedningen beslutat föreslå omval av styrelseledamöterna Henrik Hedelius, Malin Nordesjö och Louise Undén samt nyval av Fredrik Börjesson, Alexander Wennergren Helm och Jörgen Wigh. Till styrelsens ordförande föreslås nyval av Jörgen Wigh. Nuvarande styrelseledamöter Anders Börjesson och Roger Bergqvist samt styrelseordförande Johan Sjö har avböjt omval.

Fredrik Börjesson är född 1978. Fredrik är Civilekonom och är idag bland annat VD för Tisenhult-gruppen AB och styrelseledamot i Lagercrantz Group AB. Fredrik har tidigare erfarenhet från ledande befattningar inom Tisenhult-gruppen.

Alexander Wennergren Helm är född 1974 och innehar två MSc i industriell ekonomi och finansiell ekonomi. Alexander är idag VD och Koncernchef för Aleris Group AB. Alexander har tidigare erfarenhet som VD och koncernchef för Hultafors Group AB, VD för Ernström Handel och Industri AB, EVP Husqvarna Construction Products, Investment Manager på Bure Equity samt diverse styrelseuppdrag.

Jörgen Wigh är född 1965. Jörgen Wigh är Civilekonom och är idag bland annat VD för Lagercrantz Group AB och styrelseledamot i Lagercrantz Group. Jörgen Wigh har tidigare erfarenhet som Vice VD i Bergman & Beving, grundare av PriceGain, Managementkonsult på McKinsey & Co samt Investment Manager på Spira Invest.

En presentation av styrelsens nuvarande ledamöter finns på Bergman & Bevings webbplats.

Valberedningens övriga förslag kommer att offentliggöras i samband med kallelsen till årsstämman 2019.

I Bergman & Bevings valberedning inför årsstämman 2019 ingår Anders Börjesson, Tom Hedelius, Caroline Sjösten utsedd av Swedbank Robur fonder, styrelsens ordförande Johan Sjö samt Per Trygg utsedd av SEB Fonder.

Stockholm den 11 juni 2019


Bergman & Beving AB (publ)


För ytterligare information kontakta:

Peter Schön, CFO och valberedningens sekreterare 070-339 89 99


Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 11 juni 2019 kl. 13:15 CET.


Bergman & Beving äger och förädlar bolag som utvecklar och marknadsför starka varumärken till professionella användare inom industri och bygg - främst i Norden, Baltikum och Polen. Bergman & Beving ska vara den plats där framgångsrika produktbolag kan ta nästa steg och bli ledande varumärken inom sina kategorier. Koncernen har i dag 15 varumärken, ca 1000 anställda och en omsättning på ca 3,9 miljarder kronor. Bergman & Beving är noterat på Nasdaq Stockholm. Läs mer på hemsidan: www.bergmanbeving.com.

Bilaga

Förvärv

Förvärv

Vi har medvetet byggt vår organisation kring helt fristående dotterbolag, något vi betecknar som "småskaligt företagande i stor skala".

Läs mer

Förvärv

Om oss

Om oss

Bergman & Beving, grundad 1906, är en svensk börsnoterad bolagsskoncern med lång erfarenhet av att förvärva och utveckla ledande nischföretag med ett...

Läs mer

Om oss

Hållbarhet

Hållbarhet

Hållbar utveckling är en utveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov.

Läs mer

Hållbarhet