Bergman & Beving: Aktierelaterat incitamentsprogram

29.09.2021

Pressmeddelande

Aktierelaterat incitamentsprogram

Det av årsstämman 2021 beslutade aktierelaterade incitamentsprogrammet som omfattar cirka 20 ledningspersoner om maximalt 178 000 köpoptioner på återköpta aktier av serie B har fulltecknats.

Köpoptionerna kommer att överlåtas till ett pris av 15,00 SEK per köpoption vilket motsvarar marknadsvärdet enligt en extern oberoende värdering utförd i enlighet med Black & Scholes-modellen. Lösenkursen för köpoptionerna uppgår till 197,30 SEK motsvarande 120 procent av den genomsnittliga aktiekursen under mätperioden 1–14 september 2021. Varje köpoption berättigar till förvärv av en återköpt aktie av serie B under perioden från och med den 16 september 2024 till och med den 12 juni 2025.

Stockholm den 29 september 2021

Bergman & Beving AB (publ)

För ytterligare information kontakta:
Peter Schön, CFO, telefon 070–339 89 99

Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 september 2021 kl. 16:00 CET.

  

  

Bergman & Beving består av ledande bolag med nischade produkter och varumärken till professionella användare inom industri- och byggsektorerna i norra Europa. Koncernen består av ett 20-tal verksamheter i cirka 20 länder. Bergman & Beving är noterat på Nasdaq Stockholm, har cirka 1 200 anställda och omsätter cirka 4,5 miljarder kronor.
Läs mer på hemsidan: www.bergmanbeving.com.


Förvärv

Förvärv

Vi har medvetet byggt vår organisation kring helt fristående dotterbolag, något vi betecknar som "småskaligt företagande i stor skala".

Läs mer

Förvärv

Om oss

Om oss

Bergman & Beving, grundad 1906, är en svensk börsnoterad bolagsskoncern med lång erfarenhet av att förvärva och utveckla ledande nischföretag med ett...

Läs mer

Om oss

Hållbarhet

Hållbarhet

Hållbar utveckling är en utveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov.

Läs mer

Hållbarhet