Bergman & Beving förvärvar 3 Screen

01.09.2021

Pressmeddelande

Bergman & Beving förvärvar 3 Screen

Workplace Safety, en division inom Bergman & Beving, har idag förvärvat samtliga aktier i (3) Screen Tryck AB. 3 Screen kommer att ingå i affärsområdet Safety & Industrial Signage (SIS Group) tillsammans med bolagen Systemtext och JO Safety.

3 Screen är en nischad tillverkare av arbetsmiljö- och säkerhetsskyltar. Med förvärvet följer en unik produktionsteknik av patenterade produkter. Bolaget som omsätter cirka 7 MSEK med god lönsamhet är baserat i Malmö och har fem anställda.

"Med förvärvet av 3 Screen fortsätter vi vår satsning på nischade säkerhets- och arbetsmiljöskyltar”, säger Fredrik Valentin, divisionschef Workplace Safety. ”Vi avser att fortsätta utveckla bolaget som en integrerad del av SIS Group, med ökade konkurrensfördelar genom både produktpatent och produktionsteknik, för att expandera på nya och befintliga marknader.”

”Vi ser mycket fram emot att få komma in i Bergman & Beving och SIS Group och tillsammans fortsätta driva utveckling inom arbetsmiljöskyltsbranschen”, säger säljaren Mikael Andersson-Lönnström. ”Vår verksamhet och kultur passar bra med Bergman & Bevings affärsmodell, där entreprenörsledda bolag kan fortsätta utvecklas med aktivt stöd från en stark ägare.”

Tillträde sker omgående och förvärvet bedöms ha en marginellt positiv påverkan på Bergman & Bevings resultat per aktie under innevarande räkenskapsår.

Stockholm den 1 september 2021

Bergman & Beving AB (publ)

För ytterligare information kontakta:
Magnus Söderlind, VD och koncernchef, telefon 010–454 77 00
Peter Schön, CFO, telefon 070–339 89 99

Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 1 september 2021 kl. 14:00 CET.

Bergman & Beving består av ledande bolag med nischade produkter och varumärken till professionella användare inom industri- och byggsektorerna i norra Europa. Koncernen består av ett 20-tal verksamheter i cirka 20 länder. Bergman & Beving är noterat på Nasdaq Stockholm, har cirka 1 200 anställda och omsätter cirka 4,5 miljarder kronor.
Läs mer på hemsidan: www.bergmanbeving.com.


Förvärv

Förvärv

Vi har medvetet byggt vår organisation kring helt fristående dotterbolag, något vi betecknar som "småskaligt företagande i stor skala".

Läs mer

Förvärv

Om oss

Om oss

Bergman & Beving, grundad 1906, är en svensk börsnoterad bolagsskoncern med lång erfarenhet av att förvärva och utveckla ledande nischföretag med ett...

Läs mer

Om oss

Hållbarhet

Hållbarhet

Hållbar utveckling är en utveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov.

Läs mer

Hållbarhet