Bergman & Beving förvärvar A.T.E. Solutions

03.02.2023

Pressmeddelande

Bergman & Beving förvärvar A.T.E. Solutions

Bergman & Beving har idag förvärvat A.T.E. Solutions Ltd. A.T.E. tillverkar och levererar automatiserad testutrustning till ledande producenter med höga krav på testning främst i Storbritannien. Kunderna återfinns inom exempelvis försvars-, flyg- och elkraftsindustrin. A.T.E.s verksamhet är belägen i Northampton, Storbritannien. Bolaget har 17 anställda och omsätter cirka 2,5 MGBP med god lönsamhet.

A.T.E. har en marknadsledande position inom automatiserad testutrustning i Storbritannien och har lyckats väl med att kombinera system, applikationer och service. Vårt mål blir nu att fortsätta stärka positionen i Storbritannien, samt i allt högre utsträckning föra ut bolagets spännande erbjudande till fler marknader utanför Storbritannien, som bolagets ledning redan börjat göra, säger Oscar Fredell, divisionschef Tools & Consumables.

”Vi ser fram emot att bli en del av Bergman & Beving. Vi tror att Bergman & Beving, med sin starka ställning och eviga ägarhorisont, borgar för en bra framtid för A.T.E.”, säger tidigare huvudägaren Steven Lees, som fortsätter i bolaget.

A.T.E. kommer att ingå i divisionen Tools & Consumables och tillträde sker omgående. Förvärvet bedöms ha en marginellt positiv påverkan på Bergman & Bevings resultat per aktie under innevarande räkenskapsår.

Stockholm den 3 februari 2023

Bergman & Beving AB (publ)

För ytterligare information kontakta:
Magnus Söderlind, VD och koncernchef, telefon 010–454 77 00
Peter Schön, CFO, telefon 070–339 89 99

Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 3 februari 2023 kl. 14:00 CET.

Bergman & Beving är en svensk börsnoterad koncern grundad 1906, som förvärvar och utvecklar ledande företag med en evig ägarhorisont. Koncernens autonoma företag arbetar inom expansiva nischer där de tillhandahåller värdeskapande lösningar för industri- och byggkunder. Alla företag driver sin verksamhet med stor frihet utifrån en decentraliserad styrmodell som skapat tillväxt, lönsamhet och hållbar utveckling i över 100 år. Bergman & Beving-koncernen är noterad på Nasdaq Stockholm och består av ett 20-tal bolag som finns representerade i över 25 länder. Vi har totalt cirka 1 300 anställda och omsätter cirka 5 miljarder kronor. Läs mer om vår verksamhet på bergmanbeving.com.

 


Förvärv

Förvärv

Vi har medvetet byggt vår organisation kring helt fristående dotterbolag, något vi betecknar som "småskaligt företagande i stor skala".

Läs mer

Förvärv

Om oss

Om oss

Bergman & Beving, grundad 1906, är en svensk börsnoterad bolagsskoncern med lång erfarenhet av att förvärva och utveckla ledande nischföretag med ett...

Läs mer

Om oss

Hållbarhet

Hållbarhet

Hållbar utveckling är en utveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov.

Läs mer

Hållbarhet