Bergman & Beving förvärvar Ateco

13.11.2023

Bergman & Beving har idag förvärvat 70 procent av aktierna i Ateco bestående av 2:a Tekniska Compagniet AB och dess helägda dotterbolag Viewtech AB. Ateco är en ledande nischleverantör av system, produkter och tillbehör till både fasta och temporära brandlarmsinstallationer i offentliga och kommersiella fastigheter. Bolaget har verksamhet på Ekerö och i Jönköping och omsätter cirka 50 MSEK med mycket god lönsamhet.

”Ateco är en ledande aktör inom sin nisch på den svenska marknaden. Med ett brett sortiment, professionell kundservice och en hög andel egenutvecklade produkter ser vi goda möjligheter för fortsatt tillväxt”, säger Fredrik Valentin, Divisionschef Workplace Safety.

”Vi ser fram emot att få komma in i Bergman & Beving och tillsammans driva utvecklingen inom brandsäkerhetslösningar”, säger de två säljarna Robin Brorsson och Anders Brorsson som båda fortsätter i verksamheten som VD respektive produktexpert och tillika minoritetsdelägare.

Ateco kommer ingå i divisionen Workplace Safety och tillträde sker omgående. Förvärvet bedöms ha en marginellt positiv påverkan på Bergman & Bevings resultat per aktie under innevarande räkenskapsår.

Stockholm den 13 november 2023

Bergman & Beving AB (publ)

Förvärv

Förvärv

Vi har medvetet byggt vår organisation kring helt fristående dotterbolag, något vi betecknar som "småskaligt företagande i stor skala".

Läs mer

Förvärv

Om oss

Om oss

Bergman & Beving, grundad 1906, är en svensk börsnoterad bolagsskoncern med lång erfarenhet av att förvärva och utveckla ledande nischföretag med ett...

Läs mer

Om oss

Hållbarhet

Hållbarhet

Hållbar utveckling är en utveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov.

Läs mer

Hållbarhet