Bergman & Beving förvärvar BSafe

24.02.2022

Pressmeddelande

Bergman & Beving förvärvar BSafe

Workplace Safety-divisionen inom Bergman & Beving har idag förvärvat 80 procent av aktierna i den norska bolagsgruppen BSafe, bestående av bolagen BSafe Systems AS och DigiPrint AS. BSafe kommer ingå i divisionens affärsområde Safety & Industrial Signage (SIS Group).

BSafe är en ledande aktör i Norge inom säkerhetsmärkning mot tung industri. Bolagsgruppen omsätter cirka 22 MNOK med god lönsamhet, har sex anställda och är baserad i Sandefjord, Norge.

"Med förvärvet av BSafe fortsätter utvecklingen av SIS Group genom att lägga till segmenten säker avspärrning, lås-och-bryt-produkter och säkerhetsmärkning till våra befintliga kunderbjudanden”, säger Fredrik Valentin, divisionschef Workplace Safety, och fortsätter: ”Vi är idag väl positionerade i Sverige och Danmark, och med förvärvet av BSafe får SIS Group en stark position i Norge.”

”Vi ser mycket fram emot att få komma in i Bergman & Beving och SIS Group och tillsammans fortsätta driva utvecklingen inom arbetsplatssäkerhet och säkerhetsmärkning”, säger säljaren André Johannessen som fortsätter som både minoritetsägare och VD för BSafe.

Tillträde sker omgående och förvärvet bedöms ha en marginellt positiv påverkan på Bergman & Bevings resultat per aktie under innevarande räkenskapsår.

Stockholm den 24 februari 2022

Bergman & Beving AB (publ)

För ytterligare information kontakta:
Magnus Söderlind, VD och koncernchef, telefon 010–454 77 00
Peter Schön, CFO, telefon 070–339 89 99

Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 24 februari 2022 kl. 14:00 CET.

Bergman & Beving består av ledande bolag med nischade produkter och varumärken till professionella användare inom industri- och byggsektorerna i norra Europa. Koncernen består av ett 20-tal verksamheter i cirka 20 länder. Bergman & Beving är noterat på Nasdaq Stockholm, har cirka 1 200 anställda och omsätter cirka 4,5 miljarder kronor. Läs mer på hemsidan: www.bergmanbeving.com.


Förvärv

Förvärv

Vi har medvetet byggt vår organisation kring helt fristående dotterbolag, något vi betecknar som "småskaligt företagande i stor skala".

Läs mer

Förvärv

Om oss

Om oss

Bergman & Beving, grundad 1906, är en svensk börsnoterad bolagsskoncern med lång erfarenhet av att förvärva och utveckla ledande nischföretag med ett...

Läs mer

Om oss

Hållbarhet

Hållbarhet

Hållbar utveckling är en utveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov.

Läs mer

Hållbarhet