Bergman & Beving förvärvar Elkington

12.06.2023

Bergman & Beving har idag förvärvat samtliga aktier i Elkington AB. Bolaget är ledande i Sverige inom mark- och golvluckor men säljer även närliggande produkter som vägg- och takluckor. Kunder är framförallt byggbolag som levererar till projekt inom infrastruktur och kommersiella lokaler. Bolaget omsätter cirka 40 MSEK med god lönsamhet.

”Elkington är ett väl etablerat namn inom sin nisch på den svenska marknaden. Merparten av försäljningen går via föreskrivande led, vilket vi ser som en styrka. Bolaget kommer utöver att värna den nuvarande positionen, utvärdera nya närliggande produktområden och geografier”, säger Mats Gullbrandsson, Divisionschef Building Materials.

”Det känns som att Elkington får en stark ägare i Bergman & Beving, som vi är övertygade om kan stötta och utveckla bolaget vidare”, säger de två tidigare ägarna Otto von Platen och Erik Ekberg.

Elkington kommer ingå i divisionen Building Materials och tillträde sker omgående. Förvärvet bedöms ha en marginellt positiv påverkan på Bergman & Bevings resultat per aktie under innevarande räkenskapsår.

Stockholm den 12 juni 2023

Bergman & Beving AB (publ)

Förvärv

Förvärv

Vi har medvetet byggt vår organisation kring helt fristående dotterbolag, något vi betecknar som "småskaligt företagande i stor skala".

Läs mer

Förvärv

Om oss

Om oss

Bergman & Beving, grundad 1906, är en svensk börsnoterad bolagsskoncern med lång erfarenhet av att förvärva och utveckla ledande nischföretag med ett...

Läs mer

Om oss

Hållbarhet

Hållbarhet

Hållbar utveckling är en utveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov.

Läs mer

Hållbarhet