Bergman & Beving förvärvar Fallskyddspecialisterna

01.06.2022

Pressmeddelande

Bergman & Beving förvärvar Fallskyddspecialisterna

Cresto Group, en affärsenhet inom Workplace Safety-divisionen i Bergman & Beving, har idag förvärvat samtliga aktier i Fallskyddspecialisterna i Heby AB.

Fallskyddspecialisterna är en nischad aktör inom fallskyddslösningar med tonvikt på besiktningar, installation, uthyrning och försäljning av produkter. Fallskyddspecialisterna har åtta anställda och omsätter omkring 23 MSEK med god lönsamhet.

Fallskyddspecialisterna kompletterar Cresto Groups starka position i Sverige med sin framgångsrika positionering inom både tjänster och produkter, säger Patrik Malterling, VD för Cresto Group.

”Jag är övertygad om att Fallskyddspecialisterna kommer fortsätta att växa och bli ett bra komplement i Cresto Group”, säger säljaren Kaj Jansson som framgent kommer att ingå i Fallskyddspecialisternas styrelse.

Tillträde sker omgående och förvärvet bedöms ha en marginellt positiv påverkan på Bergman & Bevings resultat per aktie under innevarande räkenskapsår.

Stockholm den 1 juni 2022

Bergman & Beving AB (publ)

För ytterligare information kontakta:
Magnus Söderlind, VD och koncernchef, telefon 010–454 77 00
Peter Schön, CFO, telefon 070–339 89 99

Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 1 juni 2022 kl. 13:00 CEST.

Bergman & Beving attraherar, förvärvar och långsiktigt utvecklar ledande företag inom expansiva nischer som tillhandahåller produktiva, säkra och hållbara lösningar till industri- och byggsektorerna. Genom våra bolag finns vi representerade på över 4 000 försäljningsställen i över 25 länder. Bergman & Beving är noterat på Nasdaq Stockholm, har cirka 1 200 anställda och omsätter cirka 4,5 miljarder kronor. Läs mer på hemsidan: www.bergmanbeving.com.


Förvärv

Förvärv

Vi har medvetet byggt vår organisation kring helt fristående dotterbolag, något vi betecknar som "småskaligt företagande i stor skala".

Läs mer

Förvärv

Om oss

Om oss

Bergman & Beving, grundad 1906, är en svensk börsnoterad bolagsskoncern med lång erfarenhet av att förvärva och utveckla ledande nischföretag med ett...

Läs mer

Om oss

Hållbarhet

Hållbarhet

Hållbar utveckling är en utveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov.

Läs mer

Hållbarhet