Bergman & Beving förvärvar Itaab

06.07.2023

Bergman & Beving har idag förvärvat samtliga aktier i Itaab Trading AB. Bolaget är den marknadsledande tillverkaren och leverantören av metallundertak i Sverige. Kunder är framförallt takinstallatörer för nybyggnation och renoveringar av främst samhällsfastigheter. Bolaget omsätter cirka 75 MSEK med god lönsamhet.

”Itaab är den ledande aktören inom metallundertak på den svenska marknaden. Merparten av försäljningen går via föreskrivande led, där Itaab är känd som en flexibel aktör med högsta kvalitet i design och utförande. Vårt huvudfokus blir att fortsätta växa bolagets fina affär”, säger Mats Gullbrandsson, Divisionschef Building Materials.

”Det känns bra med Bergman & Beving som ny ägare till Itaab, givet Bergman & Bevings långa historik att utveckla bolag inom den svenska byggsektorn”, säger det tidigare ägarparet Erik och Angelica Byström.

Itaab kommer ingå i divisionen Building Materials och tillträde sker omgående. Förvärvet bedöms ha en marginellt positiv påverkan på Bergman & Bevings resultat per aktie under innevarande räkenskapsår.

Stockholm den 6 juli 2023

Bergman & Beving AB (publ)

Förvärv

Förvärv

Vi har medvetet byggt vår organisation kring helt fristående dotterbolag, något vi betecknar som "småskaligt företagande i stor skala".

Läs mer

Förvärv

Om oss

Om oss

Bergman & Beving, grundad 1906, är en svensk börsnoterad bolagsskoncern med lång erfarenhet av att förvärva och utveckla ledande nischföretag med ett...

Läs mer

Om oss

Hållbarhet

Hållbarhet

Hållbar utveckling är en utveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov.

Läs mer

Hållbarhet