Bergman & Beving förvärvar Kiilax

23.02.2023

Pressmeddelande

Bergman & Beving förvärvar Kiilax

Bergman & Beving har idag förvärvat 75 procent av aktierna i Kiilax Oy. Bolaget tillverkar och säljer främst egna produkter till byggmarknaden under varumärket Kiilax innefattande bland annat bolagets patenterade inspektionsluckor och plywoodbaserade produkter. Bolaget säljer mestadels direkt till kunder inom bygg och industri men även till byggåterförsäljare. Kiilax är lokaliserade i Joensuu i Finland, har 24 anställda och omsätter cirka 9 MEUR med god lönsamhet.

Kiilax har skapat en stark position i Finland genom att i nära dialog med sina kunder utveckla produkter och lösningar för olika nischbehov. Bolaget kommer fortsatt att fokusera på att stärka sin position i utvalda segment på den finska marknaden, samtidigt som den påbörjade exportsatsningen kommer att accelereras, säger Mats Gullbrandsson, divisionschef Building Materials.

Det känns som att vi får en stark partner i Bergman & Beving som vi är övertygade om kan stötta oss i den tillväxtfas vi befinner oss i”, säger tidigare huvudägaren Jouni Kontkanen, som tillsammans med sina tre delägare alla fortsätter som minoritetsägare och ledning i bolaget.

Kiilax kommer att ingå i divisionen Building Materials och tillträde sker omgående. Förvärvet bedöms ha en marginellt positiv påverkan på Bergman & Bevings resultat per aktie under innevarande räkenskapsår.

Stockholm den 23 februari 2023

Bergman & Beving AB (publ)

För ytterligare information kontakta:
Magnus Söderlind, VD och koncernchef, telefon 010–454 77 00
Peter Schön, CFO, telefon 070–339 89 99

Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 23 februari 2023 kl. 14:00 CET.

Bergman & Beving är en svensk börsnoterad koncern grundad 1906, som förvärvar och utvecklar ledande företag med en evig ägarhorisont. Koncernens autonoma företag arbetar inom expansiva nischer där de tillhandahåller värdeskapande lösningar för industri- och byggkunder. Alla företag driver sin verksamhet med stor frihet utifrån en decentraliserad styrmodell som skapat tillväxt, lönsamhet och hållbar utveckling i över 100 år. Bergman & Beving-koncernen är noterad på Nasdaq Stockholm och består av ett 20-tal bolag som finns representerade i över 25 länder. Vi har totalt cirka 1 300 anställda och omsätter cirka 5 miljarder kronor. Läs mer om vår verksamhet på bergmanbeving.com.


Förvärv

Förvärv

Vi har medvetet byggt vår organisation kring helt fristående dotterbolag, något vi betecknar som "småskaligt företagande i stor skala".

Läs mer

Förvärv

Om oss

Om oss

Bergman & Beving, grundad 1906, är en svensk börsnoterad bolagsskoncern med lång erfarenhet av att förvärva och utveckla ledande nischföretag med ett...

Läs mer

Om oss

Hållbarhet

Hållbarhet

Hållbar utveckling är en utveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov.

Läs mer

Hållbarhet