Bergman & Beving förvärvar Maskinab

02.04.2024

Bergman & Beving har idag förvärvat samtliga aktier i Maskinab Teknik AB. Maskinab är en ledande leverantör av maskiner för plåtbearbetning. Kunderna är främst svenska industrikunder. Bolaget har verksamhet i Alingsås och omsätter cirka 35 MSEK med mycket god lönsamhet.

”Maskinab är en ledande aktör i sin nisch inom svensk industri. Med ett högt teknikkunnande, ledande produkter och en flexibel serviceorganisation har bolaget fått en stark marknadsposition. Tillsammans med Belano, som verkar i samma nisch men mot byggmarknaden, blir vi ledande inom plåtbearbetning inom bygg och industri”, säger Oscar Fredell, Divisionschef Tools & Consumables.

”Det känns positivt att bli en del i Bergman & Beving och fortsätta utvecklingen tillsammans”, säger säljaren Lars Carlson som fortsätter som VD i bolaget.

Maskinab kommer ingå i divisionen Tools & Consumables och tillträde sker omgående. Förvärvet bedöms ha en marginellt positiv påverkan på Bergman & Bevings resultat per aktie under innevarande räkenskapsår.

Stockholm den 2 april 2024

Bergman & Beving AB (publ)

Förvärv

Förvärv

Vi har medvetet byggt vår organisation kring helt fristående dotterbolag, något vi betecknar som "småskaligt företagande i stor skala".

Läs mer

Förvärv

Om oss

Om oss

Bergman & Beving, grundad 1906, är en svensk börsnoterad bolagsskoncern med lång erfarenhet av att förvärva och utveckla ledande nischföretag med ett...

Läs mer

Om oss

Hållbarhet

Hållbarhet

Hållbar utveckling är en utveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov.

Läs mer

Hållbarhet