Bergman & Beving förvärvar Orbital Fabrications

18.12.2023

Bergman & Beving har idag förvärvat 80 procent av aktierna i Orbital Fabrications Limited. Företaget är Storbritanniens ledande aktör inom tillverkning av komponenter och system för gashantering med krav på hög renhet. Bolaget har sitt säte i Cambridge, har ett 80-tal anställda och omsätter cirka 14 MGBP med god lönsamhet.

”Orbital är en ledande aktör inom sin nisch på den brittiska marknaden. Med ett högt know-how, en bred och trogen kundbas samt goda marknadsförutsättningar ser vi goda möjligheter för fortsatt lönsam tillväxt”, säger Oscar Fredell, Divisionschef Tools & Consumables.

”Vi ser positivt på att få vara en del av Bergman & Beving-koncernen. Med stöd av en professionell och solid ägare kan vi öka tillväxten”, säger säljarna som består av de tre syskonen Ian Pearson, Phillip Pearson och Susan Scrivener. Bröderna kvarstår som minoritetsägare.

Orbital kommer ingå i divisionen Tools & Consumables och tillträde sker omgående. Förvärvet bedöms ha en marginellt positiv påverkan på Bergman & Bevings resultat per aktie under innevarande räkenskapsår.

Stockholm den 18 december 2023

Bergman & Beving AB (publ)

Förvärv

Förvärv

Vi har medvetet byggt vår organisation kring helt fristående dotterbolag, något vi betecknar som "småskaligt företagande i stor skala".

Läs mer

Förvärv

Om oss

Om oss

Bergman & Beving, grundad 1906, är en svensk börsnoterad bolagsskoncern med lång erfarenhet av att förvärva och utveckla ledande nischföretag med ett...

Läs mer

Om oss

Hållbarhet

Hållbarhet

Hållbar utveckling är en utveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov.

Läs mer

Hållbarhet