Bergman & Beving förvärvar Polartherm

15.08.2022

Pressmeddelande

Bergman & Beving förvärvar Polartherm

Bergman & Beving har idag förvärvat 80 procent av aktierna i Polartherm Group. Polartherm är en ledande aktör inom kraftfulla, mobila värmeaggregat för nischområden inom industri-, bygg- och flygbranscherna. Polartherm omsätter cirka 12 MEUR per år med god lönsamhet. Verksamheten är baserad i Luvia och Kokemäki i Finland och har 57 anställda.

Polartherm har en marknadsledande position inom mobila värmeaggregat med en imponerande kundbas inom bl.a. flyg- och försvarssektorerna runtom i världen. Vårt mål med bolaget blir nu att förstärka den tillväxtresa som bolagets ledning redan påbörjat”, säger Oscar Fredell, divisionschef Tools & Consumables.

”Vi ser fram emot att bli en del av Bergman & Bevingkoncernen. Med sin långsiktiga och stabila position ser vi dem som en lämplig huvudägare för Polartherm framåt, säger VD:n och delägaren Pasi Anttila, som fortsätter som VD och minoritetsägare i bolaget.

Polartherm kommer att ingå i divisionen Tools & Consumables och tillträde sker omgående. Förvärvet bedöms ha en marginellt positiv påverkan på Bergman & Bevings resultat per aktie under innevarande räkenskapsår.

Stockholm den 15 augusti 2022

Bergman & Beving AB (publ)

För ytterligare information kontakta:
Magnus Söderlind, VD och koncernchef, telefon 010–454 77 00
Peter Schön, CFO, telefon 070–339 89 99

Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 15 augusti 2022 kl. 13:00 CEST.

Bergman & Beving attraherar, förvärvar och långsiktigt utvecklar ledande företag inom expansiva nischer som tillhandahåller produktiva, säkra och hållbara lösningar till industri- och byggsektorerna. Genom våra bolag finns vi representerade på över 4 000 försäljningsställen i över 25 länder. Bergman & Beving är noterat på Nasdaq Stockholm, har cirka 1 200 anställda och omsätter cirka 4,5 miljarder kronor. Läs mer på hemsidan: www.bergmanbeving.com.

 


Förvärv

Förvärv

Vi har medvetet byggt vår organisation kring helt fristående dotterbolag, något vi betecknar som "småskaligt företagande i stor skala".

Läs mer

Förvärv

Om oss

Om oss

Bergman & Beving, grundad 1906, är en svensk börsnoterad bolagsskoncern med lång erfarenhet av att förvärva och utveckla ledande nischföretag med ett...

Läs mer

Om oss

Hållbarhet

Hållbarhet

Hållbar utveckling är en utveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov.

Läs mer

Hållbarhet