Bergman & Beving förvärvar Sandbergs

31.08.2023

Bergman & Beving har idag förvärvat samtliga aktier i Sandbergs i Jämtland AB. Bolaget är en nischad leverantör av utrustning inom vätskehantering i Sverige. Kunderna återfinns främst inom industrin, åkeri/entreprenad- samt i offentliga verksamheter. Bolaget omsätter cirka 60 MSEK med god lönsamhet och har 8 heltidsanställda.

”Sandbergs är en ledande aktör inom området vätskehantering; en nisch vårt bolag Germ verkar inom. Kombinationen Sandbergs och Germ ger oss en stark ställning inom vätskehantering i Sverige, där vår ambition är att förstärka vår marknadsposition”, säger Oscar Fredell, Divisionschef Tools & Consumables.

”Det ska bli spännande att bli en del av Bergman & Beving-koncernen och att Sandbergs kan fortsätta att växa inom vätskehanteringsområdet”, säger säljarna Henrik och Magnus Bergström vilka fortsätter att leda bolaget.

Sandbergs kommer ingå i divisionen Tools & Consumables och tillträde sker omgående. Förvärvet bedöms ha en marginellt positiv påverkan på Bergman & Bevings resultat per aktie under innevarande räkenskapsår.

Stockholm den 31 augusti 2023

Bergman & Beving AB (publ)

Förvärv

Förvärv

Vi har medvetet byggt vår organisation kring helt fristående dotterbolag, något vi betecknar som "småskaligt företagande i stor skala".

Läs mer

Förvärv

Om oss

Om oss

Bergman & Beving, grundad 1906, är en svensk börsnoterad bolagsskoncern med lång erfarenhet av att förvärva och utveckla ledande nischföretag med ett...

Läs mer

Om oss

Hållbarhet

Hållbarhet

Hållbar utveckling är en utveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov.

Läs mer

Hållbarhet