Bergman & Beving förvärvar Spraylat

01.07.2024

Bergman & Beving har idag förvärvat samtliga aktier i Spraylat International Limited. Företaget tillverkar och säljer tillfällig skyddsbeläggning för fönsterytor som primärt används under nybyggnation och renoveringar. Halva Spraylats omsättning genereras i Storbritannien där man är marknadsledande och resterande försäljning sker runtom i världen. Bolaget har ett 15-tal anställda, har sitt säte i Corby och omsätter cirka 3 MGBP med god lönsamhet.

”Spraylat är en ledande aktör inom sin nisch på den brittiska marknaden. Med ett högt know-how, en beprövad produkt samt goda marknadsförutsättningar ser vi goda möjligheter för bolaget att växa”, säger Mats Gullbrandsson, Divisionschef Core Solutions.

”Det känns positivt med Bergman & Beving som ny ägare. Vi hoppas kunna nyttja koncernens erfarenhet att utveckla bolaget samtidigt som vi uppskattar att vi kan fortsätta driva det som en självständig enhet”, säger VD Andrew Keir.

Spraylat kommer ingå i divisionen Core Solutions och tillträde sker omgående. Förvärvet bedöms ha en marginellt positiv påverkan på Bergman & Bevings resultat per aktie under innevarande räkenskapsår.

Stockholm den 1 juli 2024

Bergman & Beving AB (publ)

Förvärv

Förvärv

Vi har medvetet byggt vår organisation kring helt fristående dotterbolag, något vi betecknar som "småskaligt företagande i stor skala".

Läs mer

Förvärv

Om oss

Om oss

Bergman & Beving, grundad 1906, är en svensk börsnoterad bolagsskoncern med lång erfarenhet av att förvärva och utveckla ledande nischföretag med ett...

Läs mer

Om oss

Hållbarhet

Hållbarhet

Hållbar utveckling är en utveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov.

Läs mer

Hållbarhet