Bergman & Beving förvärvar Tema Norge

03.04.2023

Bergman & Beving har idag förvärvat samtliga aktier i Tema Norge AS. Tema Norge är en ledande aktör i Norge inom orbitalsvetsning och mekaniserad svetsteknik. Bolaget omsätter cirka 45 MNOK per år med god lönsamhet. Tema Norge är lokaliserade i Stavanger och har 8 heltidsanställda.

”Tema Norge har en ledande position inom sin nisch i Norge, med en särskilt stark ställning inom offshoreindustrin. Genom förvärvet ökar vi vår närvaro inom den växande nischen automatiserade svetslösningar där Tema Norge, tillsammans med vårt bolag Retco, blir en stark aktör på den nordiska marknaden”, säger Oscar Fredell, divisionschef Tools & Consumables.

”Det känns mycket positivt med Bergman & Beving som ny ägare, givet koncernens gedigna industritradition och långsiktighet. Vi tror koncernen kommer utgöra en bra grund för att fortsätta utveckla Tema Norge”, säger tidigare huvudägaren Lars-Erik Dyrnes, som tillsammans med de två andra delägarna fortsätter i nuvarande roll i bolaget.

Tema Norge kommer att ingå i divisionen Tools & Consumables och tillträde sker omgående. Förvärvet bedöms ha en marginellt positiv påverkan på Bergman & Bevings resultat per aktie under innevarande räkenskapsår.

Stockholm den 3 april 2023

Bergman & Beving AB (publ)

Förvärv

Förvärv

Vi har medvetet byggt vår organisation kring helt fristående dotterbolag, något vi betecknar som "småskaligt företagande i stor skala".

Läs mer

Förvärv

Om oss

Om oss

Bergman & Beving, grundad 1906, är en svensk börsnoterad bolagsskoncern med lång erfarenhet av att förvärva och utveckla ledande nischföretag med ett...

Läs mer

Om oss

Hållbarhet

Hållbarhet

Hållbar utveckling är en utveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov.

Läs mer

Hållbarhet