Bergman & Beving: IT-angrepp hos dotterbolaget Lunas externa logistikleverantör

23.09.2022

Pressmeddelande

IT-angrepp hos dotterbolaget Lunas externa logistikleverantör

Koncernens dotterbolag Lunas externa logistikleverantör har utsatts för ett IT-angrepp vilket har lett till att leveranser till Lunas kunder för tillfället är pausade. Omfattningen av angreppet är under utredning av logistikleverantören. I nuläget kan leverantören inte ange en tidpunkt för när deras verksamhet kan återupptas.

Lunas organisation arbetar intensivt för att minimera påverkan för kunder och verksamhet.

Stockholm 23 september 2022

Bergman & Beving AB (Publ)

För ytterligare information kontakta:
Magnus Söderlind, VD och koncernchef, telefon 010–454 77 00
Peter Schön, CFO, telefon 070–339 89 99

Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 23 september 2022 kl. 15:30 CEST.

Bergman & Beving attraherar, förvärvar och långsiktigt utvecklar ledande företag inom expansiva nischer som tillhandahåller produktiva, säkra och hållbara lösningar till industri- och byggsektorerna. Genom våra bolag finns vi representerade på över 4 000 försäljningsställen i över 25 länder. Bergman & Beving är noterat på Nasdaq Stockholm, har cirka 1 200 anställda och omsätter cirka 4,5 miljarder kronor. Läs mer på hemsidan: www.bergmanbeving.com.

 


Förvärv

Förvärv

Vi har medvetet byggt vår organisation kring helt fristående dotterbolag, något vi betecknar som "småskaligt företagande i stor skala".

Läs mer

Förvärv

Om oss

Om oss

Bergman & Beving, grundad 1906, är en svensk börsnoterad bolagsskoncern med lång erfarenhet av att förvärva och utveckla ledande nischföretag med ett...

Läs mer

Om oss

Hållbarhet

Hållbarhet

Hållbar utveckling är en utveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov.

Läs mer

Hållbarhet