Bergman & Bevings årsredovisning för 2021/2022 offentliggjord

08.07.2022

Pressmeddelande

Bergman & Bevings årsredovisning för 2021/2022 offentliggjord

Bergman & Bevings årsredovisning för räkenskapsåret 1 april 2021–31 mars 2022 har idag publicerats på svenska och engelska på bolagets hemsida.

Årsredovisningen kan laddas ner i pdf-format och den svenska årsredovisningen finns även tillgänglig i European Single Electronic Format (ESEF).

Stockholm den 8 juli 2022

Bergman & Beving AB (publ)

För ytterligare information kontakta:
Peter Schön, CFO, telefon 070–339 89 99

Denna information är sådan information som Bergman & Beving AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 8 juli 2022 kl. 14:00 CEST.

Bergman & Beving attraherar, förvärvar och långsiktigt utvecklar ledande företag inom expansiva nischer som tillhandahåller produktiva, säkra och hållbara lösningar till industri- och byggsektorerna. Genom våra bolag finns vi representerade på över 4 000 försäljningsställen i över 25 länder. Bergman & Beving är noterat på Nasdaq Stockholm, har cirka 1 200 anställda och omsätter cirka 4,5 miljarder kronor. Läs mer på hemsidan: www.bergmanbeving.com.


Förvärv

Förvärv

Vi har medvetet byggt vår organisation kring helt fristående dotterbolag, något vi betecknar som "småskaligt företagande i stor skala".

Läs mer

Förvärv

Om oss

Om oss

Bergman & Beving, grundad 1906, är en svensk börsnoterad bolagsskoncern med lång erfarenhet av att förvärva och utveckla ledande nischföretag med ett...

Läs mer

Om oss

Hållbarhet

Hållbarhet

Hållbar utveckling är en utveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov.

Läs mer

Hållbarhet