Bergman & Bevings årsredovisning för 2023/2024 offentliggjord

05.07.2024

Bergman & Bevings årsredovisning för räkenskapsåret 1 april 2023-31 mars 2024 har idag publicerats på svenska och engelska på bolagets hemsida.

Årsredovisningen kan laddas ner i pdf-format och den svenska årsredovisningen finns även tillgänglig i European Single Electronic Format (ESEF).

Stockholm den 5 juli 2024

Bergman & Beving AB (publ)

Förvärv

Förvärv

Vi har medvetet byggt vår organisation kring helt fristående dotterbolag, något vi betecknar som "småskaligt företagande i stor skala".

Läs mer

Förvärv

Om oss

Om oss

Bergman & Beving, grundad 1906, är en svensk börsnoterad bolagsskoncern med lång erfarenhet av att förvärva och utveckla ledande nischföretag med ett...

Läs mer

Om oss

Hållbarhet

Hållbarhet

Hållbar utveckling är en utveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov.

Läs mer

Hållbarhet