Bergman & Bevings dotterbolag Cresto Group förvärvar Safety Technology

16.11.2021

Pressmeddelande

Bergman & Bevings dotterbolag Cresto Group förvärvar Safety Technology

Cresto Group, ett bolag i division Workplace Safety inom Bergman & Beving, har idag förvärvat samtliga aktier i det brittiska bolaget Safety Technology Ltd., inklusive dess amerikanska dotterbolag Safety Technology USA LLC.

Safety Technology är en specialiserad leverantör av fallskydds- och räddningslösningar med särskild tyngdpunkt på avancerade utbildningar inom höghöjdsarbete. Safety Technology grundades 2001 och är idag etablerat i Clytha, Wales, UK samt i Abilene, Texas, USA. Bolagen har totalt 14 anställda och omsätter omkring 1,7 MGBP med god lönsamhet.

"Safety Technology kompletterar Cresto Groups redan starka position i Storbritannien mot framförallt vindkraft- och energisektorerna. Bolagets lyckade etablering i USA skapar också goda förutsättningar för vidare tillväxt i Nordamerika”, säger Patrik Malterling, VD för Cresto Group.

”Vi ser mycket fram emot att få komma in i Bergman & Beving och Cresto Group och att gemensamt få fortsätta att driva utvecklingen inom säkert höghöjdsarbete och räddning”, säger majoritetssäljaren Bob Dickens. ”Vi känner Cresto Group och dess ledning väl sedan många år och våra bolag har liknande företagskulturer med samma passion för höghöjdssäkerhet.”

Tillträde sker omgående och förvärvet bedöms ha en marginellt positiv påverkan på Bergman & Bevings resultat per aktie under innevarande räkenskapsår.

Stockholm den 16 november 2021

Bergman & Beving AB (publ)

För ytterligare information kontakta:
Magnus Söderlind, VD och koncernchef, telefon 010–454 77 00
Peter Schön, CFO, telefon 070–339 89 99

Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 16 november 2021 kl. 15:00 CET.

Bergman & Beving består av ledande bolag med nischade produkter och varumärken till professionella användare inom industri- och byggsektorerna i norra Europa. Koncernen består av ett 20-tal verksamheter i cirka 20 länder. Bergman & Beving är noterat på Nasdaq Stockholm, har cirka 1 200 anställda och omsätter cirka 4,5 miljarder kronor.
Läs mer på hemsidan: www.bergmanbeving.com.


Förvärv

Förvärv

Vi har medvetet byggt vår organisation kring helt fristående dotterbolag, något vi betecknar som "småskaligt företagande i stor skala".

Läs mer

Förvärv

Om oss

Om oss

Bergman & Beving, grundad 1906, är en svensk börsnoterad bolagsskoncern med lång erfarenhet av att förvärva och utveckla ledande nischföretag med ett...

Läs mer

Om oss

Hållbarhet

Hållbarhet

Hållbar utveckling är en utveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov.

Läs mer

Hållbarhet