Bergman & Bevings vice VD lämnar bolaget

30.09.2021

Pressmeddelande

Bergman & Bevings vice VD lämnar bolaget

Pontus Boman har bestämt sig för att lämna sin tjänst som vice verkställande direktör och divisionschef för Building Materials inom Bergman & Beving.

Sedan delningen från Momentum Group 2017 har Pontus på ett förtjänstfullt sätt lett omställningen av Bergman & Beving och sedan den första maj 2021 som vice verkställande direktör och divisionschef för Building Materials. Pontus har varit en uppskattad medarbetare och jag önskar honom lycka till i sina framtida utmaningar, säger Magnus Söderlind, VD och koncernchef för Bergman & Beving AB.

Stockholm den 30 september 2021

Bergman & Beving AB (publ)

För ytterligare information kontakta:
Magnus Söderlind, VD och koncernchef, telefon 010–454 77 00

Denna information är sådan information som Bergman & Beving AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 september 2021 kl. 08:45 CET.

Bergman & Beving består av ledande bolag med nischade produkter och varumärken till professionella användare inom industri- och byggsektorerna i norra Europa. Koncernen består av ett 20-tal verksamheter i cirka 20 länder. Bergman & Beving är noterat på Nasdaq Stockholm, har cirka 1 200 anställda och omsätter cirka 4,5 miljarder kronor.
Läs mer på hemsidan: www.bergmanbeving.com.


Förvärv

Förvärv

Vi har medvetet byggt vår organisation kring helt fristående dotterbolag, något vi betecknar som "småskaligt företagande i stor skala".

Läs mer

Förvärv

Om oss

Om oss

Bergman & Beving, grundad 1906, är en svensk börsnoterad bolagsskoncern med lång erfarenhet av att förvärva och utveckla ledande nischföretag med ett...

Läs mer

Om oss

Hållbarhet

Hållbarhet

Hållbar utveckling är en utveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov.

Läs mer

Hållbarhet