Bokslutskommuniké 1 april 2010 - 31 mars 2011

12.05.2011

Räkenskapsåret (1 april 2010 - 31 mars 2011)

 * Nettoomsättningen uppgick till 7 885 MSEK (7 648).
 * Rörelseresultatet ökade med 33% till 347 MSEK (261).
 * Resultatet efter finansiella poster uppgick till 280 MSEK (193).
 * Resultatet efter skatt ökade med 45% till 194 MSEK (134).
 * Resultatet per aktie uppgick till 6,90 SEK (4,80).
 * Avkastningen på eget kapital ökade till 11% (8%).
 * Utdelning föreslås till 3,00 SEK (2,50) per aktie.
Fjärde kvartalet (1 januari - 31 mars 2011)

 * Nettoomsättningen för jämförbara enheter, mätt i lokal valuta, ökade med
  cirka 10% under räkenskapsårets fjärde kvartal. Stark försäljningsutveckling
  för TOOLS i Sverige, Norge och Finland samt för TOOLS Momentum.
 * Rörelseresultatet ökade med 19% till 74 MSEK (62). Resultatförbättringar för
  TOOLS i Sverige och Finland samt för TOOLS Momentum. TOOLS i Norge samt
  verksamheten i Polen uppvisade negativa resultat.Efter räkenskapsårets utgång

·               Ny koncernstruktur från och med 1 april 2011 - med färre
organisatoriska nivåer, kortare beslutsvägar och förbättrad
kostnadseffektivitet.

B&B TOOLS förser industri- och byggsektorn i norra Europa med
industriförnödenheter och industri­komponenter samt därtill relaterade tjänster.
Koncernen omsätter på årsbasis cirka 7,9 miljarder SEK och har cirka 2 800
anställda.Hela rapporten inklusive tabeller kan laddas ner från medföljande länk.


Bokslutskommuniké 1 april 2010 – 31 mars 2011:
http://hugin.info/1026/R/1515153/451407pdf
This announcement is distributed by Thomson Reuters on behalf of
Thomson Reuters clients. The owner of this announcement warrants that:
(i) the releases contained herein are protected by copyright and
  other applicable laws; and
(ii) they are solely responsible for the content, accuracy and
   originality of the information contained therein.

Source: B&B TOOLS AB via Thomson Reuters ONE

[HUG#1515153]

Förvärv

Förvärv

Vi har medvetet byggt vår organisation kring helt fristående dotterbolag, något vi betecknar som "småskaligt företagande i stor skala".

Läs mer

Förvärv

Om oss

Om oss

Bergman & Beving, grundad 1906, är en svensk börsnoterad bolagsskoncern med lång erfarenhet av att förvärva och utveckla ledande nischföretag med ett...

Läs mer

Om oss

Hållbarhet

Hållbarhet

Hållbar utveckling är en utveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov.

Läs mer

Hållbarhet