Delårsrapport 1 april - 30 juni 2010 (3 månader)

19.08.2010

Nettoomsättning och resultat

 ·        Nettoomsättningen uppgick till 1 985 MSEK (1 991).

 ·        Rörelseresultatet uppgick till 75 MSEK (48).

 ·        Resultatet efter finansiella poster uppgick till 60 MSEK (32).

 ·        Resultatet efter skatt uppgick till 43 MSEK (23).

 ·        Resultatet per aktie uppgick till 1,55 SEK (0,80).

 ·        Avkastningen på eget kapital uppgick till 9%.
 ·        Successivt förbättrad efterfrågan på industriförnödenheter.
Orderingången för B&B TOOLS-koncernen förbättrades successivt under
räken­skaps­årets första kvartal (april-juni) efter en svag inledning på
kvartalet. Kvartalets nettoomsättning totalt var i stort sett oförändrad jämfört
med föregående år.

 ·        Årsstämma hålls den 25 augusti 2010.
Styrelsen föreslår en utdelning om 2,50 SEK (2,50) per aktie.TILLSAMMANS GÖR VI INDUSTRIN EFFEKTIVARE
B&B  TOOLS  förser  industri-  och  byggsektorn  i  norra  Europa  med
industriförnödenheter och industri­komponenter samt därtill relaterade tjänster.
Koncernen omsätter på årsbasis cirka 7,6 miljarder SEK och har cirka 2 800
anställda.

Hela rapporten inklusive tabeller kan laddas ner från medföljande länk.
[HUG#1438909]

Delårsrapport 1 april – 30 juni 2010 (3 månader):
http://hugin.info/1026/R/1438909/383387pdf
This announcement is distributed by Thomson Reuters on behalf of
Thomson Reuters clients. The owner of this announcement warrants that:
(i) the releases contained herein are protected by copyright and
  other applicable laws; and
(ii) they are solely responsible for the content, accuracy and
   originality of the information contained therein.
All reproduction for further distribution is prohibited.

Source: B&B TOOLS AB via Thomson Reuters ONE

Förvärv

Förvärv

Vi har medvetet byggt vår organisation kring helt fristående dotterbolag, något vi betecknar som "småskaligt företagande i stor skala".

Läs mer

Förvärv

Om oss

Om oss

Bergman & Beving, grundad 1906, är en svensk börsnoterad bolagsskoncern med lång erfarenhet av att förvärva och utveckla ledande nischföretag med ett...

Läs mer

Om oss

Hållbarhet

Hållbarhet

Hållbar utveckling är en utveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov.

Läs mer

Hållbarhet