Delårsrapport 1 april - 30 juni 2011 (3 månader)

18.08.2011

·
+------------------------------------------------------------------------------+
|                                        |
|                                       |
|B&B TOOLS förser industri- och byggsektorn i norra Europa med         |
|industriför­nödenheter och industri­komponenter samt därtill relaterade    |
|tjänster.                                   |
|   Koncernen omsätter cirka 8 miljarder SEK på årsbasis och har cirka 2 800  |
|anställda.                                  |
+------------------------------------------------------------------------------+
Nettoomsättningen uppgick till 2 097 MSEK (1 985).

·          Rörelseresultatet ökade med 8% till 81 MSEK (75).

·          Resultatet efter finansiella poster uppgick till 58 MSEK (60).

·          Resultatet efter skatt uppgick till 42 MSEK (43).

·          Resultatet per aktie uppgick till 1,50 SEK (1,55).

·          Avkastningen på eget kapital för den senaste 12 månaders perioden
uppgick till 11% (9%).

·          Nettoomsättningen för jämförbara enheter, mätt i lokal valuta, ökade
med 8% under kvartalet.

·          Rapportering enligt ny koncernstruktur.
B&B TOOLS rapporterar från och med denna delårsrapport i enlighet med sin nya
koncernstruktur.

·          Årsstämma hålls den 25 augusti 2011.
Styrelsen föreslår en utdelning om 3,00 SEK (2,50) per aktie.

Hela rapporten inklusive tabeller kan laddas ner från medföljande länk.

TILLSAMMANS GÖR VI INDUSTRIN EFFEKTIVARE
B&B  TOOLS  förser  industri-  och  byggsektorn  i  norra  Europa  med
industriförnödenheter och industrikomponenter samt därtill relaterade tjänster.
Koncernen omsätter på årsbasis cirka 7,9 miljarder SEK och har cirka 2 800
anställda.
Delårsrapport 1 april – 30 juni 2011 (3 månader):
http://hugin.info/1026/R/1539275/470374pdf
This announcement is distributed by Thomson Reuters on behalf of
Thomson Reuters clients. The owner of this announcement warrants that:
(i) the releases contained herein are protected by copyright and
  other applicable laws; and
(ii) they are solely responsible for the content, accuracy and
   originality of the information contained therein.

Source: B&B TOOLS AB via Thomson Reuters ONE

[HUG#1539275]

Förvärv

Förvärv

Vi har medvetet byggt vår organisation kring helt fristående dotterbolag, något vi betecknar som "småskaligt företagande i stor skala".

Läs mer

Förvärv

Om oss

Om oss

Bergman & Beving, grundad 1906, är en svensk börsnoterad bolagsskoncern med lång erfarenhet av att förvärva och utveckla ledande nischföretag med ett...

Läs mer

Om oss

Hållbarhet

Hållbarhet

Hållbar utveckling är en utveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov.

Läs mer

Hållbarhet