Delårsrapport 1 april – 30 juni 2012 (3 månader)

18.07.2012

B&B TOOLS
Delårsrapport

Delårsrapport 1 april – 30 juni 2012 (3 månader)
 -- Nettoomsättningen minskade med –4% till 2 009 MSEK (2 097).
 -- Rörelseresultatet uppgick till 26 MSEK (81).
 -- Resultatet efter finansiella poster uppgick till 6 MSEK (58).
 -- Resultatet efter skatt uppgick till 3 MSEK (42).
 -- Resultatet per aktie uppgick till 0,10 SEK (1,50).
 -- Avkastningen på eget kapital för den senaste 12 månaders perioden uppgick
   till 10% (11%). -- Årsstämma hålls den 23 augusti 2012.
   Styrelsen föreslår en utdelning om 3,00 SEK (3,00) per aktie.Hela rapporten inklusive tabeller kan laddas ner från medföljande länk.

Förvärv

Förvärv

Vi har medvetet byggt vår organisation kring helt fristående dotterbolag, något vi betecknar som "småskaligt företagande i stor skala".

Läs mer

Förvärv

Om oss

Om oss

Bergman & Beving, grundad 1906, är en svensk börsnoterad bolagsskoncern med lång erfarenhet av att förvärva och utveckla ledande nischföretag med ett...

Läs mer

Om oss

Hållbarhet

Hållbarhet

Hållbar utveckling är en utveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov.

Läs mer

Hållbarhet