Delårsrapport 1 april – 30 juni 2013 (3 månader)

17.07.2013

B&B TOOLS
Delårsrapport

Delårsrapport 1 april – 30 juni 2013 (3 månader) -- Nettoomsättningen minskade med –2% till 1 965 MSEK (2 009).
 -- Rörelseresultatet ökade till 65 MSEK (26).
 -- Resultatet efter finansiella poster uppgick till 50 MSEK (6).
 -- Resultatet efter skatt ökade till 37 MSEK (3).
 -- Resultatet per aktie uppgick till 1,30 SEK (0,10).
 -- Avkastningen på eget kapital för den senaste 12-månaders­perioden uppgick
   till 13% (10%).
 -- Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 32 MSEK (–45).
 -- Soliditeten vid rapportperiodens utgång var 41% (34%).
 -- Försäljningsutveckling under kvartalet.
   Koncernens totala nettoomsättning för jämförbara enheter, mätt i lokal
   valuta, var oförändrad under kvartalet jämfört med föregående år.
   
   För TOOLS i Sverige och Finland minskade nettoomsättningen med 7% under
   kvartalet, medan TOOLS Norge ökade sin nettoomsättning med 17% (mätt i
   lokal valuta).
 -- Årsstämma 2013 hålls den 22 augusti 2013.
   Styrelsen föreslår en utdelning om 3,00 SEK (3,00) per aktie.Hela rapporten inklusive tabeller kan laddas ner från medföljande länk

Förvärv

Förvärv

Vi har medvetet byggt vår organisation kring helt fristående dotterbolag, något vi betecknar som "småskaligt företagande i stor skala".

Läs mer

Förvärv

Om oss

Om oss

Bergman & Beving, grundad 1906, är en svensk börsnoterad bolagsskoncern med lång erfarenhet av att förvärva och utveckla ledande nischföretag med ett...

Läs mer

Om oss

Hållbarhet

Hållbarhet

Hållbar utveckling är en utveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov.

Läs mer

Hållbarhet