Delårsrapport 1 april - 30 september 2010 (6 månader)

12.11.2010

Nettoomsättning och resultat

 ·               Nettoomsättningen uppgick till 3 822 MSEK (3 821).

 ·               Rörelseresultatet uppgick till 160 MSEK (119).

 ·               Resultatet efter finansiella poster uppgick till 128 MSEK (85).

 ·               Resultatet efter skatt uppgick till 92 MSEK (60).

 ·               Resultatet per aktie uppgick till 3,30 SEK (2,15).

 ·               Avkastningen på eget kapital uppgick till 9%.
 ·               Efterfrågan på industriförnödenheter.
Nettoomsättningen för jämförbara enheter, mätt i lokal valuta, ökade med cirka
2% under räkenskapsårets första sex månader.

     Verksamheterna inom Markets i Sverige och Finland utvecklades positivt
under perioden. Nettoomsättningen för jämförbara enheter, mätt i lokal valuta,
utvecklades enligt följande: TOOLS Sverige +7%, TOOLS Momentum +11% och TOOLS
Finland +12%. TOOLS Norge var sena in i lågkon­junkturen och uppvisar
fortfarande minskad omsättning för perioden (-8%).

 ·               Förbättrat rörelseresultat under rapportperioden.
Den positiva resultatutvecklingen uppnåddes bland annat genom ökad samordning av
sortiment inom koncernen.Hela rapporten inklusive tabeller kan laddas ner från medföljande länk.+------------------------------------------------------------------------------+
|B&B  TOOLS  förser  industri-  och  byggsektorn  i  norra  Europa med|
|industriförnödenheter  och  industri­komponenter  samt därtill relaterade|
|tjänster. Koncernen omsätter på årsbasis cirka 7,6 miljarder SEK och har cirka|
|2 800 anställda.                               |
+------------------------------------------------------------------------------+[HUG#1462035]

Delårsrapport 1 april – 30 september 2010 (6 månader):
http://hugin.info/1026/R/1462035/401076pdf
This announcement is distributed by Thomson Reuters on behalf of
Thomson Reuters clients. The owner of this announcement warrants that:
(i) the releases contained herein are protected by copyright and
  other applicable laws; and
(ii) they are solely responsible for the content, accuracy and
   originality of the information contained therein.

Source: B&B TOOLS AB via Thomson Reuters ONE

Förvärv

Förvärv

Vi har medvetet byggt vår organisation kring helt fristående dotterbolag, något vi betecknar som "småskaligt företagande i stor skala".

Läs mer

Förvärv

Om oss

Om oss

Bergman & Beving, grundad 1906, är en svensk börsnoterad bolagsskoncern med lång erfarenhet av att förvärva och utveckla ledande nischföretag med ett...

Läs mer

Om oss

Hållbarhet

Hållbarhet

Hållbar utveckling är en utveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov.

Läs mer

Hållbarhet