Delårsrapport 1 april – 30 september 2012 (6 månader)

08.11.2012

B&B TOOLS
Kvartalsrapport

Delårsrapport 1 april – 30 september 2012 (6 månader)
 -- Nettoomsättningen uppgick till 3 827 MSEK (4 024).
 -- Rörelseresultatet uppgick till 93 MSEK (202).
 -- Resultatet efter finansiella poster uppgick till 56 MSEK (158).
 -- Resultatet efter skatt uppgick till 39 MSEK (112).
 -- Resultatet per aktie uppgick till 1,40 SEK (4,00).
 -- Avkastningen på eget kapital för den senaste 12 månaders perioden uppgick
   till 8% (12%).
 -- Soliditeten vid rapportperiodens utgång var 34%.Andra kvartalet (1 juli-30 september 2012)

 -- Nettoomsättningen för jämförbara enheter, mätt i lokal valuta, minskade med
   –4% under det andra kvartalet.
 -- Rörelseresultatet uppgick till 67 MSEK (121) under kvartalet.Efter rapportperiodens utgång

 -- Den 1 november 2012 tillträdde Ulf Lilius som ny VD & koncernchef för
   B&B TOOLS-koncernen.
Hela rapporten inklusive tabeller kan laddas ner från medföljande länk.

Förvärv

Förvärv

Vi har medvetet byggt vår organisation kring helt fristående dotterbolag, något vi betecknar som "småskaligt företagande i stor skala".

Läs mer

Förvärv

Om oss

Om oss

Bergman & Beving, grundad 1906, är en svensk börsnoterad bolagsskoncern med lång erfarenhet av att förvärva och utveckla ledande nischföretag med ett...

Läs mer

Om oss

Hållbarhet

Hållbarhet

Hållbar utveckling är en utveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov.

Läs mer

Hållbarhet