Delårsrapport 1 april - 31 december 2010 (9 månader)

16.02.2011

Rapportperioden (1 april-31 december 2010)

·               Nettoomsättningen uppgick till 5 927 MSEK (5 806).

·               Rörelseresultatet ökade med 37% till 273 MSEK (199).

·               Resultatet efter finansiella poster uppgick till 224 MSEK (148).

·               Resultatet efter skatt ökade med 53% till 161 MSEK (105).

·               Resultatet per aktie uppgick till 5,75 SEK (3,70).

·               Avkastningen på eget kapital ökade till 11% (5%). Tredje kvartalet (1 oktober-31 december 2010)

·               Nettoomsättningen för jämförbara enheter, mätt i lokal valuta,
ökade med 10% under räkenskapsårets tredje kvartal.

·               Stark försäljningsutveckling för TOOLS i Finland (+20%) och i
Sverige (+14%) mätt i lokal valuta. Den norska marknaden har återhämtat sig
under kvartalet och uppvisar i stort sett oförändrad försäljning jämfört med
föregående år mätt i lokal valuta.

·               Rörelseresultatet ökade med 41% till 113 MSEK (80).Hela rapporten inklusive tabeller kan laddas ner från medföljande länk.


+------------------------------------------------------------------------------+
|B&B TOOLS förser industri- och byggsektorn i norra Europa med         |
|industriförnödenheter och industri­komponenter samt därtill relaterade    |
|tjänster. Koncernen omsätter på årsbasis cirka 7,8 miljarder SEK och har cirka|
|2 800 anställda.                               |
+------------------------------------------------------------------------------+


Delårsrapport 1 april – 31 december 2010 (9 månader):
http://hugin.info/1026/R/1489550/425076pdf
This announcement is distributed by Thomson Reuters on behalf of
Thomson Reuters clients. The owner of this announcement warrants that:
(i) the releases contained herein are protected by copyright and
  other applicable laws; and
(ii) they are solely responsible for the content, accuracy and
   originality of the information contained therein.

Source: B&B TOOLS AB via Thomson Reuters ONE

[HUG#1489550]

Förvärv

Förvärv

Vi har medvetet byggt vår organisation kring helt fristående dotterbolag, något vi betecknar som "småskaligt företagande i stor skala".

Läs mer

Förvärv

Om oss

Om oss

Bergman & Beving, grundad 1906, är en svensk börsnoterad bolagsskoncern med lång erfarenhet av att förvärva och utveckla ledande nischföretag med ett...

Läs mer

Om oss

Hållbarhet

Hållbarhet

Hållbar utveckling är en utveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov.

Läs mer

Hållbarhet