Inbjudan till presentation av Bergman & Bevings delårsrapport den 16 juli 2024 kl 09.00

05.07.2024

Välkommen till Bergman & Bevings webbsändning med anledning av delårsrapporten för första kvartalet den 16 juli kl 09.00, presenterad av Magnus Söderlind (VD) och Peter Schön (CFO). Presentationen är riktad till analytiker, media och investerare och kommer att hållas på engelska. Webbsändningen kommer att spelas in och presentationen kommer att finnas tillgänglig på vår hemsida.

För att delta, vänligen använd någon av följande länkar:

Webcast – https://ir.financialhearings.com/bergman-beving-q1-report-2024
Här finns möjlighet att ställa skriftliga frågor.

Telefon https://conference.financialhearings.com/teleconference/?id=50049907
Här finns möjlighet att ställa muntliga frågor.

Stockholm den 5 juli 2024

Bergman & Beving AB (publ)

Förvärv

Förvärv

Vi har medvetet byggt vår organisation kring helt fristående dotterbolag, något vi betecknar som "småskaligt företagande i stor skala".

Läs mer

Förvärv

Om oss

Om oss

Bergman & Beving, grundad 1906, är en svensk börsnoterad bolagsskoncern med lång erfarenhet av att förvärva och utveckla ledande nischföretag med ett...

Läs mer

Om oss

Hållbarhet

Hållbarhet

Hållbar utveckling är en utveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov.

Läs mer

Hållbarhet