Kallelse till B&B TOOLS årsstämma den 25 augusti 2011

21.07.2011

I enlighet med regelverket för emittenter på NASDAQ OMX Stockholm AB meddelar
B&B TOOLS AB (publ) även genom pressmeddelande innehållet i kallelsen till
årsstämman den 25 augusti 2011.

Bilaga: Kallelse till B&B TOOLS årsstämma 2011

Stockholm den 21 juli 2011

B&B TOOLS AB (publ)

För ytterligare information kontakta:
Mats Karlqvist, Direktör - Investor Relations, B&B TOOLS AB, telefon
070-660 31 32

TILLSAMMANS GÖR VI INDUSTRIN EFFEKTIVARE
B&B  TOOLS  förser  industri-  och  byggsektorn  i  norra  Europa  med
industriförnödenheter och industrikomponenter samt därtill relaterade tjänster.
Koncernen omsätter på årsbasis cirka 7,9 miljarder SEK och har cirka 2 800
anställda.

Denna information offentliggörs enligt lagen om värdepappersmarknaden, lagen om
handel med finansiella instrument eller krav ställda i regelverk för emittenter.Kallelse till B&B TOOLS årsstämma den 25 augusti 2011:
http://hugin.info/1026/R/1527805/463528pdf
This announcement is distributed by Thomson Reuters on behalf of
Thomson Reuters clients. The owner of this announcement warrants that:
(i) the releases contained herein are protected by copyright and
  other applicable laws; and
(ii) they are solely responsible for the content, accuracy and
   originality of the information contained therein.

Source: B&B TOOLS AB via Thomson Reuters ONE

[HUG#1527805]

Förvärv

Förvärv

Vi har medvetet byggt vår organisation kring helt fristående dotterbolag, något vi betecknar som "småskaligt företagande i stor skala".

Läs mer

Förvärv

Om oss

Om oss

Bergman & Beving, grundad 1906, är en svensk börsnoterad bolagsskoncern med lång erfarenhet av att förvärva och utveckla ledande nischföretag med ett...

Läs mer

Om oss

Hållbarhet

Hållbarhet

Hållbar utveckling är en utveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov.

Läs mer

Hållbarhet