Ledningsförändring i B&B TOOLS

12.11.2010

Efter nära 10 år i B&B TOOLS-koncernen har Johan Falk, vice verkställande
direktör i B&B TOOLS AB och verkställande direktör för verksamhetsområde B&B
TOOLS Markets AB ("Markets"), beslutat sig för att lämna sin position inom B&B
TOOLS för att tillträda en tjänst i ett annat börsnoterat bolag. Till
tillförordnad verkställande direktör för Markets har Carl Johan Lundberg, vice
verkställande direktör i B&B TOOLS AB, utsetts. Johan Falk lämnar koncernen i
slutet av december 2010.


Stockholm den 12 november 2010

B&B TOOLS AB (publ)

För ytterligare information kontakta:
Stefan Wigren, VD & koncernchef, B&B TOOLS AB, telefon 08-660 10 30TILLSAMMANS GÖR VI INDUSTRIN EFFEKTIVARE
B&B  TOOLS  förser  industri-  och  byggsektorn  i  norra  Europa  med
industriförnödenheter och industri­komponenter samt därtill relaterade tjänster.
Koncernen omsätter på årsbasis cirka 7,6 miljarder SEK och har cirka 2 800
anställda.


Denna information offentliggörs enligt lagen om värdepappersmarknaden, lagen om
handel med finansiella instrument eller krav ställda i regelverk för emittenter.


[HUG#1462090]

Ledningsförändring i B&B TOOLS:
http://hugin.info/1026/R/1462090/401114pdf
This announcement is distributed by Thomson Reuters on behalf of
Thomson Reuters clients. The owner of this announcement warrants that:
(i) the releases contained herein are protected by copyright and
  other applicable laws; and
(ii) they are solely responsible for the content, accuracy and
   originality of the information contained therein.

Source: B&B TOOLS AB via Thomson Reuters ONE

Förvärv

Förvärv

Vi har medvetet byggt vår organisation kring helt fristående dotterbolag, något vi betecknar som "småskaligt företagande i stor skala".

Läs mer

Förvärv

Om oss

Om oss

Bergman & Beving, grundad 1906, är en svensk börsnoterad bolagsskoncern med lång erfarenhet av att förvärva och utveckla ledande nischföretag med ett...

Läs mer

Om oss

Hållbarhet

Hållbarhet

Hållbar utveckling är en utveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov.

Läs mer

Hållbarhet