Nya divisionsnamn markerar vår utvidgade förvärvsstrategi

13.06.2024

Vår vision är att vara den ledande nischleverantören av produktiva, säkra och hållbara lösningar till bygg- och industrisektorerna. Inom ramen för vår vision väljer vi att bredda vår förvärvsinriktning, tillsammans med högre krav på rörelsemarginal och lönsamhetsnivå i våra förvärv. Målet är att förvärva en samlad intjäning om 50-80 MSEK per år och att få en större exponering mot nya områden med fina tillväxtförutsättningar. Förvärven kommer huvudsakligen att riktas mot nischade B2B-teknikföretag med starka marknadspositioner, främst i Norden och Storbritannien. Med vår nya, bredare förvärvsstrategi ser vi goda förutsättningar att över tid kunna addera höglönsamma bolag med goda tillväxtförutsättningar till koncernen.

För att bättre återspegla vår bredare inriktning och strategiska utveckling, samt skapa tydlighet för våra medarbetare, aktiemarknaden och förvärvsmarknaden, byter vi namn på våra tre divisioner. Building Materials divisionen blir Core Solutions, Tools & Consumables heter nu Industrial Equipment och Workplace Safety byter namn till Safety Technology. Bolagen i Core Solutions erbjuder produkter och lösningar som ingår som en del av kundens slutprodukter som exempelvis infästningsprodukter, metallinnertak och brandtätning för fartyg. Industrial Equipment levererar lösningar såsom verktyg, instrument och maskiner som behövs för att färdigställa kundens produkter. Safety Technology har fokus på bolag med säkerhetsprodukter och -lösningar som till exempel person-, områdes-, teknisk- och brandsäkerhet. Förändringen av divisionsnamnen innebär ingen alternering av våra bolags divisionstillhörighet.

”Vår bredare förvärvsinriktning, tillsammans med högre krav på rörelsemarginal och lönsamhetsnivå i våra förvärv, ger oss goda förutsättningar att leverera på våra mål om 500 MSEK i EBIT med en EBIT-marginal på 10 procent”, säger Magnus Söderlind, Bergman & Bevings VD och koncernchef.

Stockholm den 13 juni 2024

Bergman & Beving AB (publ)

Förvärv

Förvärv

Vi har medvetet byggt vår organisation kring helt fristående dotterbolag, något vi betecknar som "småskaligt företagande i stor skala".

Läs mer

Förvärv

Om oss

Om oss

Bergman & Beving, grundad 1906, är en svensk börsnoterad bolagsskoncern med lång erfarenhet av att förvärva och utveckla ledande nischföretag med ett...

Läs mer

Om oss

Hållbarhet

Hållbarhet

Hållbar utveckling är en utveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov.

Läs mer

Hållbarhet